Ospravedlňujeme sa za dočasnú nedostupnosť našej webovej stránky. Navštívte nás prosím neskôr. Ďakujeme za pochopenie!
We apologize for the temporary unavailability of our website. Please visit us later. Thank you for understanding!

Microstep – HDO s.r.o.

Vajnorská 158

831 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 31341624, DIČ: 2020319202, IČ DPH: SK2020319202

 

Telefón: +421 2 322 77 400, Servisná linka: +421 2 322 77 777

E-mail: info@microstep-hdo.sk

support link: click here