geotermálna energia

  • Geotermálne elektrárne a energia vo svete

    18. 7. 2023

    Svetová  inštalovaná tepelná výrobná kapacita je v súčasnosti viac ako 100 tisíc MW geotermálnej energie. S rastúcim záujmom, ako ...