O nás

Timeline

Začiatok príbehu, rok 1993

Zakladatelia spoločnosti pôsobili v energetickom ústave v Bratislave. EGÚ Bratislava bol súčasťou siete energetických ústavov ČSSR. Kľúčovým faktorom počiatočného úspechu bolo rozhodnutie mať pracovisko spoločnosti v priestoroch na elektrotechnickej fakulte v Bratislave. Druhá polovica deväťdesiatych rokov bola poznamenaná príchodom nových technológií. Ľudia znalí týchto technológií pôsobili ako pedagógovia alebo asistenti alebo študovali na elektro fakulte.

Jan 14
Timeline

1994

Realizovali sme kľúčovú zákazku v ZČE Plzeň. Mali sme ambiciózny cieľ vybudovať krajský riadiaci systém HDO postavený na inovatívnej technológii. Cieľ sme dosiahli, otvorila sa nám cesta k novým zákazkám.

Jan 18
Timeline

1995

Tento rok sme dodávali náš prvý riadiaci systém určený na riadenie výrobného procesu v priemysle. Na zákazke pre spoločnosť Slovnaft sme získali skúsenosti, ktoré sme v nasledujúcom období využili na rozvoj obchodných aktivít v segmente priemyselnej automatizácie.

Jan 24
Timeline

1997 - 1998

Získali sme prvé skúsenosti s modelovaním a riadením diagramu denného zaťaženia elektrických sietí. Prvé projekty v tejto oblasti boli nadstavbou nad centrálou HDO. Neskôr z nadstavby vznikol samostatný produkt na prognózy, agregácie a bilancovanie energií.

Feb 14
Timeline

2000

Do tohto roku sme mali produkty určené pre segment HDO postavené výlučne na vlastnom SW aj HW riešení.

Feb 18

2000 - 2004

Nastupujúca liberalizácia trhu s energiou priniesla nové príležitosti. Uviedli sme na trh produktovú radu XENERGIE určenú pre podporu obchodovania s energiami.

Feb 14
Timeline

2005

Zavádzame systém riadenia kvality podľa ISO9000. Získané skúsenosti a certifikáty nám umožnili v nasledujúcom období získať projekty pre automatizáciu dopravníkových tratí a dodávky pre gumárenský priemysel.

Feb 14
Timeline

2004 - 2008

V tomto období sme sa úspešne podieľali na transformácii riadiaceho systému vysielačov HDO a vybudovaní centrály riadenia záťaže pre tvoriacu sa skupinu ČEZ z bývalých krajských energetík ČR.

Feb 14
Timeline

2012

Uvádzame na trh vlastné jednotky RTU pre lokálnu automatizáciu a manažovanie energií ako produktový rad MICRORTU.

Feb 14
Timeline

2013

Rast spoločnosti sme podporili v roku 2013 rozšírením spoločníkov a posilnením manažmentu spoločnosti.

Feb 14
Timeline

2014 - 2015

V týchto rokoch sme dosiahli významnú pozíciu medzi spoločnosťami dodávajúcimi SW pre obchodovanie s energiami. Prirodzeným krokom bolo rozhodnutie o investícii do systému pre hromadnú obsluhu koncových zákazníkov.

Feb 14
Timeline

2016

V roku 2016 sme vytvorili tím pre poskytovanie zákazníckych služieb využívajúcim náš vlastný zákaznícky systém XENERGIE CIS. Na požiadavky našich zákazníkov ohľadne rýchlosti a množstva dát z elektromerov sme reagovali uvedením novej verzie jadra produktovej rady XENERGIE. Nové jadro XENERGIE s výpočtami v reálnom čase nad desiatkami milión profilov ponúkame od roku 2016.

Feb 14
Timeline

2017

Otvárame systém XENERGIE. Súčasťou produktového radu XENERGIE je užívateľské API a rozhranie pre prácu s dátami.

Feb 14
Timeline

2018

Od tohto roku môžu naši klienti využívať naše produkty aj formou moderných cloud služieb.

Feb 14
Timeline

Príbeh pokračuje

Zameriavame sa na dátovú analýzu, strojové učenie, smart grids a industry 4.0. Staňte sa súčasťou tohto príbehu.

Feb 26

NÁŠ MAGAZÍN

V našom magazíne pripravujeme pre vás zaujímavý obsah, ktorý sa venuje najmä témam v ktorých sa cítime ako ryba vo vode. Nájdete v ňom aj aktuálne firemné novinky a výstupy z konferencii na ktorých sme sa zúčastnili. Ďakujeme za priazeň.

 • Prelom v riadenej jadrovej fúzii

  21. 8. 2023

  Ešte minulý rok v decembri vedci uskutočnili riadenú reakciu jadrovej fúzie, kde sa uvoľnilo viac energie, než bolo potrebné na ...

 • Najväčšia veterná turbína bola spustená

  10. 8. 2023

  Spoločnosť China Three Gorges Corporation, ktorá je za projektom, oznámila, že 16-megawattová turbína bola pripojená k distribučnej sieti 19. júla ...

 • Trh s elektrickou energiou potrebuje aktívneho zákazníka

  4. 8. 2023

  Priemysel a energetika Výpadok dodávky elektrickej energie predstavuje pre výrobné závody vysoké riziko ohrozujúce ekonomiku výroby. Vo všeobecnosti musíme ...

 • Veľký prehľad jadrových elektrárni vo svete

  2. 8. 2023

  Naposledy sme sa v našom seriály pozreli na geotermálne elektrárne. Dnes sa zameriame na ťažiskový zdroj elektriny na Slovensku a to ...

 • Vývoj (aj predikcia) spotreby energie za posledných 50 rokov

  28. 7. 2023

  Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa spotreba primárnej energie medzi rokmi 1973 a 2019 zvýšila z 6 100 na ...

 • Geotermálne elektrárne a energia vo svete

  18. 7. 2023

  Svetová  inštalovaná tepelná výrobná kapacita je v súčasnosti viac ako 100 tisíc MW geotermálnej energie. S rastúcim záujmom, ako ...