Máme novú aplikáciu POD MANAGER

4,3 min

Odbornosť článku

content-quality-img content-quality-img content-quality-img

Výsledkom aktívnej spolupráce nášho vývojového tímu so zákazníkmi je nová aplikácia nášho software s tradíciou. Upgrade staršej verzie – OPM Managera – je postavený na modernejšej technológii. POD MANAGER je ešte rýchlejšia, spoľahlivejšia moderná aplikácia balíka XENERGIE na správu a evidenciu kmeňových dát zákazníkov na úrovni odberných miest. Vytvorili sme komfortný produkt, ktorý maximálne pokrýva potreby biznis procesov zákazníka a spoľahlivo bdie nad bezpečnosťou údajov.

Bez spolupráce to nejde

Náš nový produkt by bez spolupráce so zákazníkmi nevznikol v tak dokonalej verzii. Neustála aktívna spolupráca s používateľmi je motorom udržiavania aktuálnosti produktu vzhľadom na dynamiku komoditného trhu. Pridanou hodnotou a konkurenčnou výhodou je rýchlosť a užívateľská komfortnosť.

Najmodernejšia technológia aplikácie umožňuje pohotovo, flexibilne a správne v správnom čase reagovať na aktuálnu situáciu na trhu s obchodovanou komunitou. Manipulácia s kmeňovými a meranými dátami je maximálne dynamická, prehľadná, s primeraným užívateľským komfortom. Produkt funguje tak, ako užívatelia potrebujú. Jeho vývoj bol zameraný na konkrétne detaily biznis procesov konkrétnych zákazníkov.

Čo POD MANAGER dokáže

Modul v prvom rade umožňuje prehľadnú prácu a zjednodušuje manipuláciu s dátami jednotlivých zákazníkov. Každé POD je v module evidované separátne aj s prehľadným zobrazením histórie v čase. Používateľ má k dispozícii široký sortiment práce s detailmi odberných miest, dokáže aj vytvárať časové verzie či pridávať a modifikovať atribúty a skaláre.

K odberným miestam je možné nielen zobraziť dáta v časových radoch a profiloch, ale aj realizovať ich výpočty a preniesť ich do grafov a tabuliek. Používateľ vie v aplikácii vytvárať aj ordinárne, komplexné či komparačné filtre. Okrem toho aj nastavovať tabuľkové zobrazenie záznamov či exportovať údaje.

Aplikácia dokáže poskytovať aj výstupy pre iné moduly systému XENERGIE vrátane textového exportu. Výstupy poskytujú možnosť validácie kvality dát z jednotlivých zdrojov. Umožňujú generovať predikcie podľa jednotlivých zákazníkov. POD MANAGER vie segmentovať portfólio zákazníkov na menšie skupiny.

Čo ešte POD MANAGER dokáže

 • tvorbu a import časových verzií kmeňových údajov OPM z rôznych aj externých zdrojov
 • zobrazenie kmeňových dát a ich zoradenie podľa definovanej dôležitosti alebo podľa abecedy
 • zobrazenie zoznamu kmeňových dát OPM, triedenie, filtrovanie a zoskupovanie časových verzií OPM
 • vytváranie statických používateľských skupín OPM – filtrov ich vymenovaním, dynamických definovaním filtra a porovnávacích komparáciou dát dvoch filtrov
 • definovanie a prepočítavanie profilových a skalárnych agregácií nad filtrami s možnosťou zadefinovať automatické prepočítavanie v module Job Manger Web
 • integráciu na profilové merania
 • vizualizáciu profilových dát v grafickej podobe
 • funkcionalitu pre vykonávanie analýzy dát podľa zadaných podmienok
 • export údajov vykonávaný v pozadí s ohľadom na počet záznamov – rádovo v miliónoch.

Použité technológie pre implementáciu modulu POD MANAGER

FrontEnd Layer – Webový server FrontEdn

 • C# .Net 4.5
 • Javascript (AngularJS)

BackEnd Layer – Aplikačný/Webový server BackEnd

 • C# .Net 4.5

Data Layer – Dátový server – služba PoD Service

 • C# .Net 4.5
 • Elasticsearch

DataBase Layer – Databázový server

 • Elasticsearch/Oracle 12, rep. Oracle 19

Výhody a benefity POD MANAGERA

Prioritnou výhodou je použitie výlučne webových technológií. Moderná architektúra aplikácie poskytuje možnosti využitia kontajnerov a najmodernejšej orchestrácie. Architektúra je dimenzovaná na milióny odberných miest. Prednosťou aplikácie je aj otvorené API cez adaptéry na zápis a čítanie dát či import a export dát pre jednotlivé odberné miesta.

Dátová vrstva aplikácie podporuje viaceré typy databáz, vrátane otvorených riešení. Prednosťou aplikácie je aj možnosť napojenia na iné systémy cez integračnú platformu zákazníka. Pridanou hodnotou pre našich partnerov je efektívne prepojenie s ostatnými aplikáciami produktového radu XENERGIE.

POD MANAGER je spoločné dielo

Naša moderná aplikácia je dôkazom, že efektívna spolupráca vývojárov so zákazníkmi prináša žiadané riešenia. POD MANAGER vznikol ako výsledok spätnej väzby a vzájomnej kooperácie s našimi zákazníkmi. Takýto vyšší level kooperácie je pre nás pri vývoji ale aj supporte našich sofistikovaných riešení samozrejmosťou. Vážime si našich zákazníkov, vnímame ich potreby a radi im prinášame riešenia, ktoré potrebujú.

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Produktové novinky

 • Viac dát, viac komunikácií a spracovanie dát v reálnom čase.

  Viac dát, viac komunikácií a spracovanie dát v reálnom čase.

  7. 1. 2024
 • XENERGIE B2B MARKETSPACE rozširuje naše riešenia pre obsluhu firemných zákazníkov

  10. 1. 2023
 • predikcia HPFC kriviek

  Máme novú službu predikcie HPFC kriviek

  18. 2. 2022
 • MicroStep - HDO

  Ďalšia z radu našich noviniek

  17. 2. 2021