jadrová fúzia

  • Prelom v riadenej jadrovej fúzii

    21. 8. 2023

    Ešte minulý rok v decembri vedci uskutočnili riadenú reakciu jadrovej fúzie, kde sa uvoľnilo viac energie, než bolo potrebné na ...

  • O akých energetických zdrojoch sa hovorí v spojitosti s budúcnosťou

    6. 6. 2023

    Svetová energetika prechádza výraznou transformáciou, pretože mnohé firmy sa snažia, aj vďaka tlaku spoločnosti, o udržateľnejšiu a ekologickejšiu budúcnosť. ...