svet

  • Globálne trendy a projekty v oblasti skladovania energie

    8. 7. 2023

    V ére rýchlej industrializácie, zvyšujúceho sa dopytu po energii a rastúcich obáv zo zmeny klímy sa potreba účinných riešení ...