jadrová energia

  • Veľký prehľad jadrových elektrárni vo svete

    2. 8. 2023

    Naposledy sme sa v našom seriály pozreli na geotermálne elektrárne. Dnes sa zameriame na ťažiskový zdroj elektriny na Slovensku a to ...

  • O akých energetických zdrojoch sa hovorí v spojitosti s budúcnosťou

    6. 6. 2023

    Svetová energetika prechádza výraznou transformáciou, pretože mnohé firmy sa snažia, aj vďaka tlaku spoločnosti, o udržateľnejšiu a ekologickejšiu budúcnosť. ...