Viac dát, viac komunikácií a spracovanie dát v reálnom čase.

2,2 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Do nového roku 2024 vstupujeme pripravení na implementáciu našich riešení u aktuálnych aj nových zákazníkov. Sme pripravení splniť požiadavky na zvýšenie objemu a rýchlosti spracovania dát v súvislosti so zavádzaním procesov aktívneho manažmentu energií. Prechod na ¼ hodinové obchodovanie energií v Českej republike, rozvoj komunitnej energetiky, riadenie obnoviteľných zdrojov energie, riadenie virtuálnych elektrární alebo zdrojov regulačnej energie a iné výzvy kladú na IT riešenia zvýšené požiadavky.

Naša spoločnosť dlhodobo vyvíja a dodáva na trh riadiace systémy aj pre priemyselné aplikácie. Vyvíjame a dodávame dátové koncentrátory, modulárny riadiaci systém a moduly pre napojenie snímačov. Máme skúsenosti s riadením procesov v reálnom čase.

V uplynulom období sme rozšírili dátovú vrstvu našich riešení o API funkcie podporujúce spracovanie dát s časovým rastrom uvedeným v milisekundách. API funkcie pre prácu s dátami v reálnom čase sú kompatibilné so štandardným API funkciami pracujúcimi s bežným časovým rastrom sekunda, minúta, až po hodinové, dňové resp. viacdňové periódy.

Nie všetky aplikácie u zákazníkov vyžadujú dátový sklad so záznamom hodnôt v milisekundách. Naše systémy používajú dátový sklad so škálovateľnými periódami hodnôt organizovanými v časových radoch. Pre výmenu dát medzi jednotlivými komponentami používame štandardné priemyselné protokoly pracujúce s časovými značkami umožňujúcimi riadenie procesov v reálnom čase.

Príkladom využitia dátového skladu s API funkciami pre riadenie procesov v reálnom čase je naše riešenie pre riadenie veľkokapacitných batérií využívajúci spoločnú dátovú vrstvu pre lokálne riadenie prevádzky batériových blokov s časovaním v milisekundách, súčasne pre funkcie terminálu podporných služieb s odozvou jednotiek sekúnd ako aj pre funkcie bilančného merania v minútovom a 15 minútovom časovom rastri.

Naši súčasní aj noví zákazníci majú možnosť využívať službu VarioStep Edge cez licencovaný dátový adaptér po certifikácii aj s API funkciami pre spracovanie dát v reálnom čase

 

Ukážka GUI aplikácie pracujúcej so sekundovými dátami pre potreby služieb výkonovej rovnováhy

Ukážka GUI aplikácie pracujúcej so sekundovými dátami pre potreby služieb výkonovej rovnováhy

Ohodnoťte náš článok
4.2/5 (4)
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Produktové novinky

 • XENERGIE B2B MARKETSPACE rozširuje naše riešenia pre obsluhu firemných zákazníkov

  10. 1. 2023
 • predikcia HPFC kriviek

  Máme novú službu predikcie HPFC kriviek

  18. 2. 2022
 • MicroStep - HDO

  Ďalšia z radu našich noviniek

  17. 2. 2021
 • aplikácia POD MANAGER

  Máme novú aplikáciu POD MANAGER

  28. 1. 2021