Pozývame vás na webinár AKU-BAT – pripojenie batérií k distribučnej sieti

Termín: 25. 3. 2021

Začiatok: 10:00

Dĺžka webinára: 180 minút

Platforma: Google Meet s povinnou registráciou (zdarma)

Informácie o webinári nájdete na webe asociácie AKU-BAT.

 

Dozviete sa

Sú batériové úložiská v elektrickej sieti vítané? Ako vidia pripájanie batérií k distribučnej sieti zástupcovia regionálnych distribútorov? Chcete investovať do batériového úložiska a hodnotíte riziká? 

Pripravili sme pre vás webinár, na ktorom vám zástupcovia distribútorov, zástupca prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako aj zástupca Energetického regulačného úradu a mnohí ďalší odborníci priblížia hlavné smery rozvoja distribučných sústav. 

V programe webinára sú zaradené príspevky zaoberajúce sa potenciálom riadenia bilancie, dotkneme sa problematiky merania a iných zaujímavých tém.

Účasť na webinári nie je spoplatnená, je však povinná registrácia.

 

Program webinára

Moderovanie – Ivan Trup
Vedúci Technickej pracovnej skupiny, Asociácia pre akumuláciu energie AKU-BAT
Obchodno-technický riaditeľ, MicroStep – HDO

 

Prezentácia účastníkov a úvodné slovo – Jan Fousek
Výkonný riaditeľ, Asociácia pre akumuláciu energie AKU-BAT

 

I. BLOK

Podmienky umiestňovania akumulačných zariadení k distribučnej sieti – Stanislav Hes
Špecialista technológií v energetike a Projektový manažér pre smart grid projekty, ČEZ Distribúcia

 

Potenciál flexibility domácich batérií pre riadenie portfólia retailových dodávateľov – Alexandr Čierny
Konzultant flexibility a agregácie, ČEZ Predaj

 

Diskusia: Demand-side management: Prečo riadiť spotrebu i výrobu? Aká je protihodnota za blokovanie?

 

II. BLOK

Prínosy projektu DFLEX pre riadenie výkonové rovnováhy v elektrizačnej sústave – Karel Vinkler
Riaditeľ sekcie Stratégia, ČEPS

 

Riadenie odberného a odovzdávacieho miesta (OPM) – Pavel Bürger
Konateľ, EGC – EnerGoConsult ČB

 

Pohľad ERÚ na tarify pripojovania batérií do siete – Jan Svatek
Vedúci oddelenia regulácie cien, ÚRSO

 

Diskusia: Čo bráni pripájanie batérií? Čo by zjednodušilo proces pripájania?

 

PRESTÁVKA

 

III. BLOK

Typové príklady žiadostí o pripojenie batériového úložiska k sieti nízkeho napätia – Petr Gaman
Odborník v oblasti pripájania batérií
Business Developer Manager, AERS

 

Podpora asociácie AKU-BAT v oblasti pripájania batérií do distribučnej siete – Martin Panáč
Člen predstavenstva, člen Technické pracovné skupiny, AKU-BAT
Vedúci oddelenia Future Grids, Siemens

 

Diskusia: Plnia súčasné trendy rozvoja distribučnej siete očakávania v oblasti merania energie? Aký potenciál pre investovanie do batérií odhadujeme v horizonte jedného roka?

 

Záverečné slovo – Ivan Trup
Vedúci Technické pracovné skupiny, Asociácie pre akumuláciu energie AKU-BAT
Obchodno-technický riaditeľ, MicroStep – HDO

 

2021-03-19T14:45:35+01:0019 marca, 2021|Magazín|