Absolvovali sme workshop pracovnej skupiny pre HDO v rámci ČK CIRED

3,6 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Český komitét CIRED / ČK CIRED / zorganizoval 4. – 6. októbra v hoteli Relax v Dolních Vltavicích pri Lipne workshop svojej pracovnej skupiny Riadenie odberu pomocou HDO. Spoločnosť MicroStep-HDO ako člena ČK CIRED a pracovnej skupiny pre HDO na workshope zastupoval obchodno-technický riaditeľ Ing. Ivan Trup.

 

ČK CIRED

Český komitét CIRED – Congres International des Reseaux Electriques de Distribution je súčasťou globálne najväčšej organizácie pôsobiacej na poli distribučných sietí. CIRED je predovšetkým rešpektovaným medzinárodným fórom pre expertov pracujúcich v oblastiach výskumu, projekcie, výroby, prevádzky a údržby distribučných systémov.

ČK CIRED má 62 kolektívnych, individuálnych a čestných členov z Česka a Slovenska, experti pracujú v 6 odborných sekciách:

 • Prvky sietí
 • Kvalita elektriny a EMC
 • Prevádzka, riadenie a chránenie napájacích systémov
 • Rozptýlené zdroje a využitie elektriny
 • Rozvoj sietí
 • Management, organizácia, kvalifikácia

 

Pracovná skupina Riadenie odberu pomocou HDO

V štruktúre ČK CIRED patrí pracovná skupina Riadenie odberu pomocou HDO do odbornej sekcie Prevádzka, riadenie a ochrana napájacích systémov. Experti pracovnej skupiny prioritne riešia problematiku technických prostriedkov HDO, konkrétne predovšetkým prevádzku, plánovanú obnovu a výstavbu vysielačov HDO v Česku a na Slovensku.

Do portfólia pracovnej skupiny Riadenie odberu pomocou HDO patrí aj koncepcia rozvoja, stav a vývoj komponentov. Odborníci skupiny riešia aj možné riziká prevádzky systémov HDO rôznych prevádzkovateľov distribučných sústav vysielajúcich na jednej frekvencii.

Na workshope zástupcovia členov pracovnej skupiny prebrali viacero aktuálnych tém a oblastí:

 • prevádzka sietí 400 a 220 kV v roku 2021
 • prevádzka systémov HDO v českých a slovenských distribučných spoločnostiach
 • výstavba a rekonštrukcia vysielačov HDO v ČR v rokoch 2021 – 2023
 • šírenie signálu HDO v podmienkach nasadzovania nových zdrojov rozptýlenej výroby
 • inovácie a štandardizácia technických prostriedkov HDO
 • centrálne automatiky a prijímače HDO

Vybraní členovia ČK CIRED na workshope prezentovali viaceré témy:

 • vplyv zapojení sietí nadradenej sústavy na prevádzku systému HDO v ČR, plán riadenia sietí 400 a 220 kV, vrátane transformátorov pre rok 2021
 • paralelná prevádzka vysielačov HDO v hraničných oblastiach distribučných spoločností
 • šírenie signálu HDO v mimoriadnych zapojeniach sietí 110 kV, opatrenia na obmedzenie nežiadúcich javov
 • nové nároky na prevádzku vysielačov HDO vn a vvn v súvislosti so znížením zaťažovacích tónových impedancií
 • smart grids a vplyv na dobu fungovania systémov HDO v ČR a SR
 • zmeny v legislatíve a PPDS, týkajúce sa problematiky HDO
 • vplyv inštalácie kondenzátorových batérií v sieťach VN na podporu napätia na šírenie signálu HDO

 

Prichádza éra bez HDO

Obchodno-technický riaditeľ spoločnosti Microstep-HDO Ivan Trup na pracovnom workshope prezentoval víziu konca životného cyklu HDO a toho, ako bude vyzerať svet energetiky bez HDO. Podrobne opísal aj možné riziká bezpečného prechodu od HDO k AMM. Okrem iného prejudikoval nevyhnutnosť vzniku potreby nového riadiaceho systému a koexistencie HDO s AMM do roku 2027.

Spoločnosť Microstep-HDO v tejto súvislosti pripravuje:

v produktových radách XAURON a XENERGIE

 • nové algoritmy pre optimalizáciu a riadenie výkonu
 • nové výpočtové jadro pre spúšťanie algoritmov priamo v jazyku Python
 • ešte silnejšie prepojenie s cloud službami

v oblasti riadiacich jednotiek a produktového radu VARIOSTEP

 • nové operačné prostredie
 • silnejšie zabezpečenie
 • SNMP monitoring
 • podporu CISCO štandardov
 • nové samostatné inštalácie na platforme MICRORTU model C
 • nové HEMS jednotky pre lokálne riadenie v OPM bez DSO

 

Zmysluplný workshop

Členovia pracovnej skupiny pre HDO ČK CIRED a distribučných spoločností zažili na workshope v Dolních Vltavicích nabitý pracovný trojdňový program. Okrem odborných prezentácií a diskusií na široké spektrum tém súvisiacich s HDO aj zdieľali a navzájom si vymieňali svoje cenné skúsenosti.

Zdroj: ČK CIRED

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Workshopy

 • MicroStep workshop Praha október 2023

  Oslava a práca v jednom, aj to bol Workshop v Prahe 25.10.2023

  2. 11. 2023
 • Náš prvý workshop v roku 2023

  25. 1. 2023
 • Pozývame vás na webinár AKU-BAT – pripojenie batérií k distribučnej sieti

  19. 3. 2021
 • Pozývame vás na webinár asociácie AKU-BAT

  20. 10. 2020