Aktuálna doba priniesla viacero špecifík a jednou z nich je aj charakter konaných odborných konferencií. Tie sa presúvajú z kongresových hál do online prostredia. My sme aj v tejto dynamickej dobe pripravení poskytnúť užitočné informácie a preto sme sa zapojili ako referenti do ďalšej virtuálnej konferencie. Tentokrát na témy:

• Transformácia energetiky a možnosti jej financovania
• Technologické/IT aspekty modernizácie energetiky

Kedy: 25.novembra 2020 o 09:00

Prebiehať bude: Virtuálnou formou s povinnosťou registrácia zdarma

Viac informácii: Možnosť registrácie a všetky dôležité informácie nájdete na https://digit.sk/energetika/ 

Program

  • 09:10 – 09:40 Keynote prezentácia: „Regulácia v roku 2021 a ďalej…“

I. Blok – Transformácia energetiky a možnosti jej financovania

  • 09:45 – 11:00   Transformácia energetiky a možnosti jej financovania
  • 09:45 – 11:00 Panelová diskusia expertov

II. Blok – Technologické/IT aspekty transformácie energetiky

  • 11:15 – 13:30 Technologické/IT aspekty transformácie energetiky
  • 11:15 – 11:35 IT aspekty modernizácie energetiky/ IBM Cloud & Energetika
  • 11:40 – 12:00 Dátové výmeny modernej energetiky
  • 12:05 – 12:25 Bezpečnostný dáždnik zabezpečujúci orchestáciu, automatizáciu a rýchlu reakciu na bezpečnostné incidenty
  • 12:30 – 12:50 Využitie batériových úložísk elektrickej energie na poskytovanie flexibility

III. Blok – Panelová diskusia „Technologické/IT aspekty transformácie energetiky“

  • 12:50 – 13:30 Diskusiu budú viesť odborníci ako Martin Frolo (IBM Slovensko), Libor Laznička (SFÉRA) a Ivan Trup (za nás Microstep – HDO). Moderátorom diskusie bude Peter Chochol