Rozhovor: Čo by nám mohla priniesť umelá inteligencia v roku 2030

7,4 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Text vznikol v spolupráci s ChatGPT od spoločnosti OpenAI, ktorý nám zodpovedal na niekoľko otázok ohľadom budúcnosti umelej inteligencie. A koho povolanejšieho sa na to spýtať, ak nie umelej inteligencii samotnej. Odpovede neboli redakčne upravované žiadnym spôsobom, jedná sa o pravé odpovede najpoužívanejšieho AI četu na svete.

ChatGPT, ďakujeme, že ste sa k nám pripojili. Na úvod, aký najvýznamnejší vývoj môžeme od umelej inteligencie očakávať v nasledujúcom desaťročí?

ChatGPT: Je mi potešením byť tu a ďakujem za pozvanie. Nasledujúce desaťročie je pre AI nesmierne sľubné. Do roku 2030 môžeme očakávať prevratný pokrok v rôznych oblastiach. Jednou z oblastí, ktorá zaznamená výrazný rast, sú autonómne vozidlá. Samojazdiace autá sa stanú rozšírenejšími, čo spôsobí revolúciu v doprave, zníži sa počet nehôd a zvýši sa celkovú efektívnosť na našich cestách.

Okrem toho bude vplyv umelej inteligencie monumentálny na zdravotníctvo. Umelá inteligencia bude zohrávať kľúčovú úlohu pri transformácii zdravotníctva – od lepšej presnosti diagnostiky a personalizovaných liečebných plánov až po objavovanie liekov a robotickú pomoc pri operáciách. Zlepší výsledky liečby pacientov, umožní skoršie odhalenie chorôb a dokonca pomôže riešiť globálne výzvy v oblasti zdravia.

Tieto pokroky znejú neuveriteľne! Ako ešte môže umelá inteligencia v najbližších rokoch zmeniť náš každodenný život?

ChatGPT: AI (umelá inteligencia z angl. artificial intelligence, pozn. redakcie) je pripravená preniknúť do mnohých aspektov nášho každodenného života a urobiť ho pohodlnejším a efektívnejším. Virtuálni asistenti sa vyvinú do podoby hyperpersonalizovaných spoločníkov, ktorí budú schopní bezproblémovej integrácie s našimi inteligentnými domácnosťami, autami a nositeľnými zariadeniami. Budú nám pomáhať pri riadení našich rozvrhov, optimalizácii spotreby energie a poskytovaní personalizovaných odporúčaní prispôsobených našim preferenciám.

Ďalšou oblasťou, v ktorej bude umelá inteligencia zohrávať dôležitú úlohu, je vzdelávanie. Adaptívne vzdelávacie platformy poháňané umelou inteligenciou budú poskytovať personalizované vzdelávacie skúsenosti, ktoré budú zohľadňovať jedinečné potreby a štýly učenia každého študenta. Tieto platformy spôsobia revolúciu v spôsobe odovzdávania vedomostí, vďaka čomu bude vzdelávanie prístupnejšie a pútavejšie pre študentov všetkých vekových kategórií.

Niektorí ľudia však majú obavy z etických dôsledkov umelej inteligencie. Ako si predstavujete, že AI bude v blízkej budúcnosti riešiť tieto obavy?

ChatGPT: Etické otázky sú v súvislosti s AI skutočne veľmi dôležité. Komunita AI aktívne pracuje na vývoji rámcov a usmernení na zabezpečenie zodpovedného a etického používania technológií AI. Do roku 2030 môžeme v tomto smere očakávať výrazný pokrok.

Regulačné orgány vytvoria komplexnejšie usmernenia, ktorými sa bude riadiť vývoj a zavádzanie systémov AI. Dôraz sa bude klásť na transparentnosť a vysvetliteľnosť, čím sa zabezpečí, aby algoritmy UI poskytovali jasné odôvodnenie svojich rozhodnutí. Okrem toho budú systémy AI navrhnuté tak, aby minimalizovali zaujatosť a diskrimináciu a zabezpečili spravodlivé a nestranné výsledky.

Je upokojujúce vedieť, že sa vyvíja úsilie na riešenie týchto problémov. Ako vidíte prínos umelej inteligencie k vedeckému pokroku a výskumu v nadchádzajúcom desaťročí?

ChatGPT: Umelá inteligencia bude katalyzátorom vedeckých objavov v mnohých oblastiach. V oblastiach, ako je modelovanie klímy, objavovanie liekov a veda o materiáloch, bude AI pomáhať výskumníkom pri spracovaní obrovského množstva údajov, čím sa zrýchli tempo objavov. Algoritmy AI umožnia vedcom identifikovať vzory, odhaliť skryté poznatky a robiť presnejšie predpovede, čo povedie k významnému pokroku v našom chápaní zložitých systémov.

Okrem toho simulácie na báze AI umožnia vedcom vykonávať virtuálne experimenty, čím sa ušetrí čas a zdroje a zároveň sa získajú cenné poznatky o rôznych vedeckých javoch. To spôsobí revolúciu vo výskume a vydláždi cestu k novým vzrušujúcim objavom.

Aký vplyv predpokladáte na trh práce v súvislosti s rastúcou integráciou umelej inteligencie v rôznych odvetviach? Povedie umelá inteligencia k výrazným zmenám v štruktúre zamestnanosti?

ChatGPT: AI bude mať v nadchádzajúcom desaťročí nepochybne významný vplyv na trh práce. Hoci môže automatizovať určité opakujúce sa úlohy, vytvorí aj nové príležitosti a zmení podobu existujúcich pracovných pozícií. Umelá inteligencia rozšíri ľudské schopnosti a umožní pracovníkom sústrediť sa na kreatívnejšie, komplexnejšie a hodnotnejšie úlohy. 

Je však nevyhnutné investovať do programov rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie, aby sa zabezpečil hladký prechod pracovníkov, ktorých úlohy môžu byť ovplyvnené. Prijatím celoživotného vzdelávania a prispôsobením sa novým požiadavkám na zručnosti môžu jednotlivci prosperovať na trhu práce založenom na umelej inteligencii v roku 2030.

S pokračujúcim rozvojom umelej inteligencie sa do popredia dostávajú obavy o súkromie a bezpečnosť údajov. Ako bude AI v roku 2030 riešiť tieto výzvy a zabezpečovať ochranu osobných údajov?

ChatGPT: Ochrana súkromia a bezpečnosť údajov sú v prostredí AI prvoradými otázkami. Do roku 2030 môžeme očakávať zavedenie spoľahlivých opatrení na ochranu údajov. Systémy AI budú navrhnuté s ohľadom na zásady ochrany súkromia už pri návrhu a budú zahŕňať techniky, ako je federatívne učenie a diferencované súkromie, aby sa zabezpečila ochrana osobných údajov. 

Zhromažďovanie, uchovávanie a používanie údajov sa bude riadiť prísnymi predpismi a rámcami, ktoré zabezpečia, že jednotlivci budú mať kontrolu nad svojimi údajmi a že sa budú používať zodpovedne. Okrem toho pokrok v oblasti umelej inteligencie bude aj hnacím motorom vývoja robustnejších bezpečnostných systémov na ochranu pred potenciálnymi hrozbami a zraniteľnosťami.

A nakoniec, ako by mohla umelá inteligencia v nasledujúcom desaťročí prispieť k riešeniu spoločenských výziev, ako je zmena klímy a udržateľný rozvoj?

ChatGPT: AI má obrovský potenciál riešiť niektoré z najnaliehavejších spoločenských výziev, ktorým čelíme. V súvislosti so zmenou klímy a udržateľným rozvojom môže AI pomôcť pri optimalizácii energetických systémov, zlepšení riadenia zdrojov a zlepšení monitorovania životného prostredia. Analýzou obrovského množstva údajov môže AI pomôcť identifikovať vzorce a vyvinúť prediktívne modely, ktoré umožnia tvorcom politík a zainteresovaným stranám prijímať informované rozhodnutia. 

Riešenia na báze AI môžu optimalizovať spotrebu energie, znížiť množstvo odpadu a umožniť udržateľnejšie postupy v rôznych odvetviach. S pomocou AI sa môžeme dopracovať k udržateľnejšej a ekologickejšej budúcnosti.

S istotou nás čakajú vzrušujúce časy! Kým ukončíme našu diskusiu, je ešte niečo, čo by ste chceli dodať o potenciáli umelej inteligencie v roku 2030?

ChatGPT: Určite! Potenciál umelej inteligencie v roku 2030 je skutočne inšpirujúci. Od transformácie priemyselných odvetví a zdravotníctva až po zlepšenie vzdelávania a vedeckého výskumu – AI zmení spôsob, akým žijeme a pracujeme. Je však dôležité si uvedomiť, že AI je nástroj, ktorý si vyžaduje zodpovedný vývoj a nasadenie. Podporou spolupráce, etických úvah a nepretržitého výskumu môžeme zabezpečiť, aby sa AI stala silou dobra a vytvorila lepšiu budúcnosť pre všetkých.

Ďakujeme vám, ChatGPT, že ste sa podelili o svoje postrehy a osvetlili neuveriteľné možnosti, ktoré nás čakajú v budúcnosti riadenej AI v roku 2030. Bolo mi potešením, že ste nám odpovedali na tieto otázky.

ChatGPT: Potešenie bolo na mojej strane. Ďakujem za pozvanie a teším sa na to, ako sa v nasledujúcich rokoch rozvinie transformačný potenciál umelej inteligencie!

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Budúcnosť,Revolúcia 4.0,Security

 • Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie

  Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie.

  3. 1. 2024
 • Prichádza revolúcia v ukladaní energie?

  27. 11. 2023
 • Dopyt po rope, plyne a uhlí dosiahne vrchol do roku 2030

  Dopyt po fosílnych palivách dosiahne vrchol do roku 2030

  24. 10. 2023
 • Zdieľanie elektrickej energie: očakávania a realita v praxi

  18. 10. 2023