Podporili sme konferenciu Agregovaná flexibilita – zmena paradigmy trhu s elektrinou

3,7 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Zdieľať expertné informácie a znalosti je v našej brandži mimoriadne dôležitá nevyhnutnosť. Pokojne môžeme parafrázovať zaužívané: „Šťastie praje pripraveným“ na aktuálne: „Pripravení nemajú šťastie, ale informácie, ktoré dokážu zužitkovať.“ Je ideálne, keď sa expertné informácie zdieľajú profesionálne, efektívne a v dobrej spoločnosti, ako na nedávnom virtuálnom diskusnom paneli expertov, ktorý sme s radosťou podporili.

 

Kde sa to začalo

Od roku 2015 sa v Európe hovorí a polemizuje o zmene paradigmy trhu s elektrickou energiou. Procesy zmeny prakticky odštartoval v roku 2016 vtedajší podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič na medzinárodnom podujatí SET plan – central European Energy Conference v Bratislave: „Každý členský štát EÚ si vypracuje svoj národný energetický plán, ktorý bude smerovať k spoločnej európskej energetickej politike.“ Zároveň predpokladal obrovské investície najmä v sektore energetickej efektívnosti. 

 

Od vízií a polemík k činom

Päť rokov po načrtnutí vízie je čas zrekapitulovať, čo konkrétne sa v zmenách nastavenia paradigmy trhu s elektrinou udialo, a kam vývoj smeruje. Profesionálny tím efocus.sk – digit.sk zorganizoval 12. mája k tejto téme virtuálnu expertnú panelovú diskusiu s kvalitne nabitým programom. Podporiť odbornú debatu na vysoko aktuálnu tému sa príspevkom rozhodol aj obchodno-technický riaditeľ Microstep-HDO Ivan Trup. Jeho prezentácia Predpoklady na uplatnenie agregovanej flexibility na trhu uviedla celý expertný panel.

Pri analýze pripravenosti trhu na flexibilné obchodovanie poukázal Ivan Trup aj na rozdiely predpokladov zavedenia flexibility a aktuálneho stavu. Otázku: Čo pomôže urýchliť rozvoj flexibility? zodpovedal takto:

V prvom rade je potrebné zamerať záujem obchodníkov s elektrickou energiou na nové druhy produktov, a zároveň otvoriť odbornú diskusiu o miere regulácie trhu. Myslím si, že je potrebné aj zadefinovať hranice na zachovanie bezpečnosti prevádzky distribučných sústav a podporiť nástup nových technológií zvyšujúcich hodnotu flexibility, čo je zrejme otázka pre štátnu správu a dotačné mechanizmy. Sú nimi najmä dynamické obchodné tarify, akumulácia, inteligentné domy a emobilita. Za aktuálne kritické považujem samotné rozhodnutie o zavedení flexibility, aby sa už nepolemizovalo a boli jasne zadefinované termíny a jednotlivé kroky, spolu s vypracovaním metodiky pre výpočet náhrad dopadov na dotknuté strany. Kritické je aj zakotvenie flexibility a agregátora komplexne v legislatíve, čo vlastne môžeme považovať za najdôležitejšie spolu s detailným rozpracovaním fungovania pravidiel pre nezávislého agregátora,“ zdôraznil Ivan Trup. 

Podľa Ivana Trupa nie je tajomstvom, že flexibilita aj u nás do istej miery už funguje. Jedným z riešení je produktový rad XENERGIE spoločnosti Microstep-HDO, ktorého jadro je postavené na dátovom sklade umožňujúcom vykonávať výpočty nad miliónmi časových rád údajov v reálnom čase. XENERGIE tak tvorí jadro infraštruktúry pre agregátora a dokáže distribuovať dynamické tarify otvorenými a bezpečnými protokolmi koncovým odberateľom. XENERGIE disponuje kľúčovou systémovou funkciou agregátora – profilom vyhodnocovania správania odberných miest.

 

Ukážková a prínosná konferencia  

Expertný virtuálny panel Agregovaná flexibilita – zmena paradigmy trhu s elektrinou moderoval Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Po prezentácii obchodno-technického riaditeľa spoločnosti Microstep-HDO Ivana Trupa hovoril riaditeľ úseku energetiky a priemyslu IPESOFT Tomáš Rajčan o flexibilite pre riadenie portfólia prostredníctvom agregátora. Riaditeľ sekcie Regulácia Slovenskej distribučnej Vladislav Jurík pripravil prezentáciu s názvom Čo znamená flexibilita pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Do virtuálneho expertného panela sa zapojil aj nezávislý konzultant Richard Kabele porovnaním agregácie z pohľadu kódexov PPS v ČR a SR. Skúsenosti z projektu DFLEX a potenciál agregovanej flexibility na Slovensku odprezentoval riaditeľ Nano Energies Slovensko Ján Mišovič. Organizátori expertného virtuálneho panela dali po prezentáciách expertov veľmi veľkorysý priestor na otázky všetkých, ktorí sa bezplatne virtuálnej konferencie zúčastnili. 

 

Zdroje: digit.sk / Microstep-HDO / Euractiv

 

 

 

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Energetický trh,Konferencie

 • Vývoj solárnej energie vo svete

  21. 6. 2024
 • Vzácne suroviny sa stavajú ešte vzácnejšími v dobe energetického prechodu

  21. 5. 2024
 • Komferencia československé energetické fórum 2024

  Pozvánka na česko-slovenské energetické fórum 2024

  10. 5. 2024
 • Prezentácia z konferencie Energetický manažment pre samosprávy

  13. 2. 2024