Ďalšia z radu našich noviniek „Služba prevádzkovej podpory pre produktový rad VARIOSTEP“

Sme radi, že môžeme naše služby rozšíriť o novú službu viazanú na nami vyrábané zariadenia. Dlhodobo sa zaujímame o kvalitu poskytovania našich služieb. Na základe záujmu našich zákazníkov zaraďujeme do portfólia nami poskytovaných služieb novú predplatenú službu. Do každej cenovej ponuky na naše výrobky zaraďujeme voliteľnú opciu pre poskytovanie prevádzkovej podpory v štandardnom rozsahu. Služba rozširuje servisné činnosti. Prináša zákazníkom možnosť okamžitej reakcie a možnosť získať jednu ročnú profylaktiku bez nutnosti dodatočného objednávania. Zaradením služby už do cenových ponúk reagujeme na všeobecný trend. Získanú pridanú hodnotu ocenia koncoví zákazníci práve v tomto krízovom období, keď čelia riziku obmedzenia vlastných pracovných kapacít na zabezpečenie servisu a údržby prevádzkovaných technológií.“