Ako každá spoločnosť aj my dnes čelíme rizikám šíreniu vírusu COVID-19 (známeho tiež ako koronavírus) v našej spoločnosti. Adekvátne vzniknutej situácii sme v spoločnosti MICROSTEP-HDO vypracovali a zaviedli konkrétne pokyny pre kontinuálnu prevádzku všetkých činností. Charakter našej práce umožňuje v maximálnej miere využívať prácu z domova (home office). Chceme zdôrazniť, že vďaka opatreniam, ktoré sme doteraz prijali, sme pripravení zabezpečiť naše kontrakty aj v súčasnej situácii. Je pre nás dôležité udržiavať komunikáciu so všetkými našimi obchodnými partnermi.

V prípade akýchkoľvek otázok aj v súvislosti s dopadom zavádzaných všeobecných preventívnych opatrení na našu vzájomnú spoluprácu, obráťte sa prosím na príslušného projektového manažéra, alebo na informačný kontakt našej spoločnosti info@microstep-hdo.sk