Zúčastnili sme sa konferencie ČSEF v Bratislave

3,4 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Česko-slovenské energetické fórum sa tento rok uskutočnilo 13. a 14. októbra v našom hlavnom meste. Reprezentatívne a významné podujatie patrí do odborného konferenčného kalendára každého česko-slovenského „elektroenergetika“. O rok sa všetci stretneme pre zmenu v Prahe.

 

Prečo ČSEF?

Česko-slovenské energetické fórum vzniklo a pôsobí ako platforma, ktorá má spájať všetky záujmové skupiny pôsobiace v česko-slovenskom priestore elektroenergetiky. Fórum si dalo za cieľ vytváranie nestrannej a vyváženej pozície zaisťujúcej v dlhodobom horizonte optimálne fungovanie celého sektora.

Darí sa mu to a vyvrcholením snáh tejto iniciatívy je výročná konferencia, ktorá je dynamickou platformou živej a konštruktívnej diskusie. Nielen o témach a výzvach, ku ktorým potrebujú všetci hráči na elektroenergetickom ihrisku pristupovať spoločne, ale aj o výsledkoch, ktoré sa spoluprácou podarilo dosiahnuť.

 

ČSEF 2021

Odborná dvojdňová konferencia mala motto: „Uhlí, nebo UHLi? Aneb uran, vodík, lithium – utopie, nebo realita?“ Účastníci konferencie – spolu 161 – pred takto naformulovanou témou neuhli a popasovali sa s ňou v 4 tematických blokoch:

1. Ako si namixujeme energetický mix?

 • Energetický mix ČR a SR
 • Fit for 55
 • Čo znamená pre ČR koniec uhlia v roku…?
 • Modernizačný fond
 • Spustenie JE Mochovce 2022?

2. …a zase tá legislatíva

 • Nový energetický zákon
 • Nové regulačné obdobie

3. Nová energetika

 • Agregátori a obchodné modely novej energetiky
 • Moderná energetika – výhody pre zákazníka
 • Pripravenosť distribučných sietí na novú energetiku – čo ešte chýba?

4. Európsky jednotný trh s elektrinou

 • Vývoj integrácie denného trhu z pohľadu SR
 • Vývoj integrácie vnútrodenného trhu a trhu s regulačnou energiou z pohľadu ČR
 • Kapacitný mechanizmus v Poľsku a možnosti cezhraničnej účasti

 

Čo prinieslo Česko-slovenské energetické fórum 2021?

30 prednášajúcich a diskutérov z českej a slovenskej energetiky vedených skúsenými moderátormi predviedlo spolu rozmanitú škálu názorov, expertných informácií, ale aj tém na polemiku a odbornú debatu.

Rozdebatovali okrem iného aj dopad aktuálneho nárastu cien energií na fungovanie energetického sektora a s tým súvisiace potenciálne možnosti riešenia odchodov dodávateľov energií z českého a slovenského trhu.

Na konferencii rezonovali aj ďalšie témy, ktoré hýbu, ale aj otriasajú českou a slovenskou energetikou, vrátane očakávaných zmien v legislatíve a regulácii či ďalšom možnom smerovaní európskeho a globálneho energetického trhu, ale aj nevyhnutnosti pripravenosti technologickej základne, aby sme naozaj boli „Fit for 55“.

Napriek maximálnej reprezentatívnosti – čo sa záštit, partnerov i účastníkov konferencie týka, bolo ČSEF tým správnym otvoreným, neformálnym a dynamickým priestorom na odborné debaty na najaktuálnejšie témy česko-slovenského energetického priestoru. Aj s presahmi za hranice oboch našich republík.

Napriek mnohému historicky, ale aj technicky a technologicky spoločnému, majú naše krajiny v oblasti energetiky rozdielne pozície. Slovensko sa môže už dnes pochváliť tým, že je „bezuhlíkovou krajinou“ s takmer 95 % podielom výroby elektrickej energie bezemisne s výhľadom rastu tohto podielu.

Experti vo svojich prezentáciách, ale aj panelových diskusiách predpovedali a rozdebatovali aj možné a v mnohom dnes už nevyhnutné smerovanie energetiky k potrebe regulácie či deregulácie nových inštitútov, agregácii, flexibilite, nových bilančných skupín či používaniu batérií a digitalizácii.

 

Spolupráca musí pokračovať

V energetickom sektore by bez spolupráce všetkých hráčov a aktérov nesvietila ani jedna žiarovka. Výročná konferencia Česko-slovenské energetické fórum 2021 opäť ukázala, aká je vzájomná spolupráca a rešpekt v energo sektore nevyhnutne dôležitá a všeobecne prínosná.

Zdroj: ČSEF

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Konferencie

 • Komferencia československé energetické fórum 2024

  Pozvánka na česko-slovenské energetické fórum 2024

  10. 5. 2024
 • Prezentácia z konferencie Energetický manažment pre samosprávy

  13. 2. 2024
 • Pozývame vás na konferenciu LEGAL TECH FORUM

  30. 5. 2023
 • Pozývame vás na Energetické fórum Bratislava 2023

  28. 4. 2023