Žijeme v dobe automatizácie?

4,1 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Jednoznačne áno. Nahliadnime do vývojových centier a fabrík napríklad členov IBN – Industry Business Network 4.0. Nájdeme tam pokročilé, sofistikované, automatizované riešenia. Od počiatku milénia to ale smerujeme nielen v tejto silnej sieti lídrov inovácií k sieťovým riešeniam. Krok po kroku, tak, ako je to v stratégii Industrie 4.0 rozfázované. Reálne sa nachádzame na začiatku 4. priemyselnej revolúcie, kde má vyšší level automatizácie svoje nezastupiteľné miesto.

Automatizácia je…

niečo, čo sa deje „automaticky“ bez nutného zásahu človeka. Presná definícia za automatizáciu pokladá etapu rozvoja techniky s uskutočňovaním výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Definícia automatizáciu priamo spája s objavom automatických výrobných liniek, vznikom automatických prevádzok a závodov. A aj s využitím výpočtovej a riadiacej techniky. 

Historické medzníky automatizácie

 • 14. storočie – použitie riadenia postupnosťou povelov v hracom automate
 • koniec 18. storočia – samočinná regulácia otáčok parného stroja
 • 1808 – použitie kovovej diernej karty na automatické riadenie textilného stroja
 • 1865 – uplatňovanie automatických sústruhov v strojárstve
 • 1893 – prvý automatický tkáčsky stav
 • 1913 – spustenie pásovej výroby v automobilovom priemysle
 • 1914 – spustenie prvej automatizovanej parnej elektrárne
 • 1917 – dokončenie stavby prvej automatickej hydroelektrárne
 • 1928 – začiatok plne automatizovanej výroby automobilových rámov
 • 1932 – teoretické práce o spätnej väzbe
 • 40. roky 20. storočia – používanie Laplaceovej transformácie skokovo urýchlilo riešenie systémov automatického riadenia
 • 1954 – nástup rozvinutej automatizácie najmä v automobilovom priemysle
 • 1956 – použitie prvých strojov s programovým riadením
 • 1958 – prvá priemyselná aplikácia počítača na monitorovanie procesov výroby elektrickej energie
 • 1959 – prvý riadiaci systém s uzatvorenou slučkou bol nasadený v ropnej rafinérii
 • 1962 – realizácia automatickej valcovne diaľkovo ovládanej a riadenej počítačmi a priemyslovou televíziou 
 • 1970 – prvá automatická sonda pristála na Mesiaci a vrátila sa na Zem.

Dnes sa princípy automatizácie uplatňujú vo všetkých technických systémoch, ale aj v netechnických oblastiach.

Viete, že … základné princípy automatizácie opísali už v 3. storočí pred Kristom grécki vedci? Konkrétne riešili reguláciu výšky hladiny vodných hodín. O tri storočia neskôr objavili a definovali mechanizmus spätnej väzby.

Naštartoval to Henry Ford

v roku 1913 praktickým zavedením pásovej výroby automobilov postavil americký vizionár praktické základy automatizácie. Potom to už išlo globálne. Ak sa pozrieme iba na históriu automobilového priemyslu, k Fordovi sa neskôr v Európe pridali Benz a ďalší. Z ich automatizovaných výrobných postupov sa inšpirovali napríklad aj zakladatelia prvých japonských automobiliek.

Prvá svetová vojna urýchlila vývoj priemyselnej, najmä zbrojárskej výroby. Napríklad prvé lietadlá montovali priekopníci ešte ručne. Vojenskí piloti ale už lietali na strojoch z výrobných pásov a liniek. Počiatky automatizácie tak siahajú do obdobia konca 2. priemyselnej revolúcie, ktorú datujeme do roku 1914.

Zavádzanie automatizácie do priemyselnej výroby je obdobím počiatku 3. priemyselnej revolúcie, približne do konca II. svetovej vojny. Rozvoj automatizácie priniesol aj masovú produkciu. Vstup výpočtovej techniky a technológií do riadenia automatizovaných výrobných procesov posunul automatizáciu opäť ďalej. Až na úroveň plne automatizovaných sofistikovaných systémov. Toto sa postupne dialo do konca 20. storočia.

A čo roboty?

Všetci vieme, že globálny pojem robot vymyslel a použil v roku 1920 Karel Čapek v dielku R.U.R.- Rossum’s Universal Robots. Sci-fi vizionár Isaac Asimov v roku 1941 použil pojem robotika a predpovedal vznik výkonného robotického priemyslu. Jeho tri zákony robotiky definujú dodnes prioritu ľudí pred robotmi. 

Predchodcami dnešných priemyselných robotov boli napríklad aj hovoriace a šachové automaty z roku 1788. Preslávil sa nimi bratislavský rodák, vynálezca Wolfgang Kempelen. Prvým významným slovenským vedcom v oblasti automatizácie bol Aurel Stodola. Profesor univerzity v Zürichu založil teóriu nepriamych regulátorov, skúmal linearizovaný regulačný obvod a vyriešil aj stabilitu systémov s regulátormi.

Od sofistikovanej automatizácie…

smerujeme k prepojenosti a vytváraniu priemyselných sieťových zoskupení. Ďalším krokom stratégie Industrie 4.0 je budovanie inteligentných tovární. Jedným z cieľov je dosiahnutie levelu inteligentného priemyslu. Dnes teda reálne spoluvytvárame, rozbiehame 4. priemyselnú revolúciu. Spoločnosť Microstep HDO je aktívnou súčasťou tohto revolučného inovačného procesu.

Zdroje:

Slovenská technická univerzita / DIN – Deutsches Institut für Normung / Euractiv

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Biznis

 • Aké by boli dôsledky zavedenia 4-dňového pracovného týždňa

  8. 7. 2023
 • Moderná energetika vyžaduje inovatívny prístup k produktom

  14. 6. 2021
 • Pracujeme usilovne aj napriek koronakrize

  Zistite, ako pracujeme aj počas koronakrízy a prečo používame Teams

  21. 2. 2021
 • obchodníci s energiami

  Obchodníci s energiami

  5. 8. 2020