Účasť na Jarnej konferencii AEM v Prahe

3,7 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Asociace energetických manažerů AEM usporiadala koncom februára už XXIV. ročník Jarnej konferencie. Medzi účastníkmi tradičného podujatia nesmela chýbať firma MicroStep-HDO. Zástupcovia spoločností pôsobiaci v energetike, telekomunikáciách, IT sektore aj štátnej správy si na konferencii každoročne vymieňajú skúsenosti, informácie a hľadajú riešenia. Nebolo to inak ani tento rok.

Kto všetko je AEM?

Asociace energetických manažerů je nezávislá, nevládna a nezisková organizácia. Aktuálne združuje okolo 100 členov, a to nielen z Českej republiky. Má prioritný cieľ: združovať všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o hospodárnu výrobu, získavanie, využívanie, premeny a distribúciu energie. 

Asociácia má ambíciu spoluvytvárať ekonomické, legislatívne a technické prostredie na hospodárne zaobchádzanie s energiou. Okrem toho podporuje aj podnikateľské aktivity v súlade s poslaním asociácie. AEM v súvislosti s plnením svojho poslania a cieľov vyvíja rôzne aktivity. Medzi nimi aj odborné konferencie, akou je aj tradičná Jarná konferencia AEM. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie, už 24. v poradí, bol Zimný balíček – Čistá energia pre všetkých Európanov.  

Aktívna spoločnosť MicroStep-HDO 

Na konferencii, v príjemnom prostredí pražského hotela Belvedere, spoločnosť MicroStep-HDO aktívne prispela k bohatému odbornému programu. Išlo o návrh na vytvorenie pracovnej skupiny v asociácii AKU-BAT. Skupina by mala byť podporou interoperability systémov pre aktívne riadenie nabíjania veľkokapacitných batérií.  Spoločnosť MicroStep-HDO patrí medzi takmer 100 kolektívnych členov AEM. Na XXIV. ročníku Jarnej konferencie sa manažéri MicroStep-HDO zaradili k viac než stovke členov AEM a ďalším účastníkom z radov odbornej verejnosti. 

Závery XXIV. Jarnej konferencie AEM

Treba podotknúť, že konferencia sa konala 25. a 26. februára, doslova pár dní pred uzavretím hraníc v súvislosti s epidémiou koronavírusu. Odborné referáty teda nereflektovali aktuálne témy súvisiace s globálnou krízou spôsobenou pandémiou koronavírusu.  Na konferencii prebrali odborníci viaceré okruhy tém. Boli to témy strategické, týkajúce sa možných alternatív vývoja segmentu energetiky v Európe, Českej republike i na celom svete. Diskutovalo sa aj o ekologickej legislatíve, aj o obnoviteľných zdrojoch energie. Na odbornej konferencii bol prednesený tradičný svetový prehľad Medzinárodnej energetickej agentúry. 

Podľa tohto materiálu, kľúčového pre energetický priemysel na celom svete, mala budúcnosť energetiky niekoľko scenárov: 

 • tradičný, teda „súčasná cesta“
 • alternatívny, „podľa predsavzatí“
 • skutočne udržateľný.

Odborníci si uvedomujú, že o energo biznise sa nerozhoduje globálne na úrovni štátov, odborníkov, ale na úrovni politiky. V Bruseli už údajne prestávajú platiť odborné názory, ktoré sú stále častejšie nahrádzané politickými „výzvami“.

Ďalšie zaujímavé témy XXIV. Jarnej konferencie AEM

 • európske riadiace zóny
 • zmeny parametrov riadenia sústav
 • krátkodobé cezhraničné obchodovanie
 • nový market design vyžaduje nové princípy
 • vplyv internetu vecí – IoT
 • inteligentné smart siete
 • uplatnenie ICT
 • dôležitosť kybernetickej bezpečnosti
 • kľúčový význam výskumu, vývoja a zavádzania inovácií pre zásadnú transformáciu energetiky.

Moderné obnoviteľné riešenia

Záverečný panel diskusie odborníkov na XXIV. ročníku Jarnej konferencie AEM tradične patril aj moderným obnoviteľným riešeniam. Účastníci spoznali prehľad noviniek, napríklad aj moderných batériových úložísk, vrátane ich schopnosti ostrovného nabíjania cestných elektromobilov.  Riadenie dobíjania flotíl elektromobilov je už vyvinuté, nie sú ale zatiaľ známe pravidlá riadenia jednotlivých sústav. Nadchádzajúca éra elektromobility sa nebude týkať len osobných elektromobilov, ale zasiahne aj ďalšie druhy dopravy. 

Spolupráca je dôležitá

XXIV. Jarná konferencia AEM opäť ukázala, že žijeme v globalizovanom svete. Stojíme na prahu začínajúcej éry priemyslu 4.0. Nová, v poradí 4. priemyselná revolúcia, sa samozrejme dotkne aj sektoru energetiky, ktorý čaká zásadná transformácia. Bez medzinárodnej odbornej spolupráce a výmeny skúseností to ale jednoducho nepôjde. 

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Konferencie

 • Komferencia československé energetické fórum 2024

  Pozvánka na česko-slovenské energetické fórum 2024

  10. 5. 2024
 • Prezentácia z konferencie Energetický manažment pre samosprávy

  13. 2. 2024
 • Pozývame vás na konferenciu LEGAL TECH FORUM

  30. 5. 2023
 • Pozývame vás na Energetické fórum Bratislava 2023

  28. 4. 2023