Boli sme partneri konferencie ČK CIRED 2021 v Tábore

3,2 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Výročné konferencie ČK CIRED patria medzi vrcholy odborného konferenčného kalendára v oblasti energetiky v Českej a Slovenskej republike. Konferencia konaná 9. a 10. novembra v Tábore bola v poradí už 24. pod gesciou ČK CIRED. Spoločnosť Microstep-HDO patrí medzi 62 členov Českého komitétu CIRED / ČK CIRED /, bola aj partnerom konferencie a jej aktívnym účastníkom.

 

Konferencie CIRED

Český komitét CIRED – Congres International des Reseaux Electriques de Distribution – patrí do globálne najväčšej organizácie pôsobiacej na poli distribučných sietí. ČK CIRED je súčasťou rešpektovaného medzinárodného fóra odborníkov z oblastí výskumu, projekcie, výroby, prevádzky a údržby distribučných systémov. ČK CIRED združuje kolektívnych, individuálnych aj čestných členov z Česka a Slovenska.

 

Medzinárodné konferencie CIRED

Tieto podujatia v dvojročnej periodicite oboznamujú odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami najmä z oblasti elektrických distribučných sietí. Už 26. medzinárodná konferencia CIRED 2021 sa uskutočnila 20. – 23. septembra virtuálne a dala možnosť zapojiť sa expertom a účastníkom z celého sveta.

Konferencia CIRED 2021 bola jedinečným priestorom na komunikáciu so stovkami kľúčových rozhodovacích lídrov v oblasti distribúcie elektrickej energie. Konferencia bola platformou na nadviazanie kontaktu so širokým medzinárodným spektrom delegátov z oblasti služieb, produktov, poradenstva a podnikania v distribučnom odvetví. Nasledujúca, v poradí 27. konferencia CIRED 2023, by sa mala uskutočniť už nevirtuálne 12. až 15. júna v Ríme.

 

Výročné konferencie ČK CIRED

Odborné podujatia v gescii Českého komitétu CIRED pravidelne oboznamujú českú a slovenskú odbornú verejnosť s významnými výsledkami práce a činnosti členov 13 pracovných skupín 6 odborných sekcií ČK CIRED a ďalších odborníkov pracujúcich vo viacerých oblastiach energetiky.

Konferencie ČK CIRED sú určené najmä pre:

 • pracovníkov energetických podnikov
 • odborníkov z výskumných ústavov, akademických a vedeckých inštitúcií
 • projektantov a prevádzkovateľov energetických zariadení v priemysle
 • pedagógov a študentov vysokých škôl
 • výrobcov a dodávateľov zariadení pre distribúciu elektrickej energie

Konferencia ČK CIRED 2021 v číslach

 • 24. konferencia ČK CIRED
 • 18 partnerov konferencie
 • 3 mediálni partneri
 • 2 dni odborného programu
 • 6 odborných sekcií
 • 58 odborných prednášok, prezentácií a referátov
 • viac než 100 prednášajúcich

Rozsiahly program konferencie bežal dva dni súbežne v troch konferenčných sálach. Odborné sekcie konferencie boli rozdelené takto:

 1. Prvky sietí
 2. Kvalita elektriny a EMC
 3. Prevádzka, riadenie a chránenie napájacích systémov
 4. Rozptýlené zdroje a využitie elektriny
 5. Rozvoj sietí
 6. Management, organizácia, kvalifikácia

V rámci 6. sekcie konferencie vystúpil aj obchodno-technický riaditeľ spoločnosti MicroStep-HDO Ivan Trup s príspevkom Využitie batériových úložísk elektrickej energie na poskytovanie flexibility.

 

Významná a prínosná konferencia

Konferencia ČK CIRED 2021 sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Energetického regulačního úřadu. V poradí 24. výročná konferencia ČK CIRED opäť – už tradične – splnila svoje poslanie: dať priestor na odborné, pracovné, ale aj neformálne stretnutie expertov z oblasti energetiky.

Okrem toho aj zosumarizovať výsledky práce odborníkov, prediskutovať aktuálny stav, perspektívy a nové trendy v energetike nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj v európskom energetickom priestore.

O význame odbornej konferencie ČK CIRED 2021 aj pre odborné vzdelávanie svedčí fakt, že bola zaradená do akreditovaných vzdelávacích programov pre celoživotné vzdelávanie vyžadované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT.

Zdroje: ČK CIRED | CIRED 2021

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Konferencie

 • Komferencia československé energetické fórum 2024

  Pozvánka na česko-slovenské energetické fórum 2024

  10. 5. 2024
 • Prezentácia z konferencie Energetický manažment pre samosprávy

  13. 2. 2024
 • Pozývame vás na konferenciu LEGAL TECH FORUM

  30. 5. 2023
 • Pozývame vás na Energetické fórum Bratislava 2023

  28. 4. 2023