Spotreba elektriny ukazovala v roku 2020 zaujímavé výsledky

4,7 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Z akéhokoľvek uhla pohľadu sú ekonomické dôsledky opatrení, snažiacich sa zastaviť korona pandémiu, doslova nevídané. A poriadne drahé. Podľa aktuálnej prognózy Európskej komisie bude verejný dlh krajín eurozóny v roku 2022 na úrovni 102,6 % HDP. Pod hranicou 60 % zrejme nebude ani polovica 28 krajín Európskej únie. Teda krajiny, ktoré mali relatívne nízke zadlženie aj pred krízou. Verejný dlh Slovenska v roku 2022 vypočítali prognostici na tiež rekordných 67,6 %. Ako sa celá kríza dotkla a ešte len dotkne energetiky? Ako sa vyvíja krízová spotreba elektrickej energie a jej cena? Aký dopad na tohtoročné výsledky spotreby môže mať zmena výšky poplatkov pre časť odberateľov od 1.4? Čítajte dôležité odpovede na dôležité otázky.

Ako sme na tom v rozbehnutej druhej vlne?

Jesennú prognózu Európskej komisie nazvali analytici Prerušenie oživenia. Po strmhlavom páde od začiatku marca a letných náznakoch odrazenia sa od dna to opäť koncom minulého a začiatkom tohto roka nevyzerá dobre. Predpoklad návratu k predkrízovým číslam v Európskej únii je niekedy v roku 2022. Ak sa pandémia ešte nezhorší a podarí sa aj vakcinácia. To je ale ten ružový scenár, s prognózou deficitu HDP celej eurozóny v roku 2020 vo výške 8,8 %. 

Európski analytici predpovedali našej krajine do konca roka 2020 pokračovanie recesie s deficitom HDP 9,6 %. „Neisté zotavenie“ by sa malo pomaly rozbiehať najbližšie dva roky. Predpoklad návratu na predkrízovú úroveň je niekedy v polovici roka 2022. Všeobecne je európska prognóza pre našu krajinu z pohľadu dynamiky HDP mierne optimistickejšia ako analýza Národnej banky Slovenska.

Ako sme na tom s elektrinou?

Tvrdé dáta jednoznačne potvrdzujú fakt, že pandémia otriasla aj spotrebou elektrickej energie. Pochopiteľne aj jej cenou. Obidva ukazovatele išli pomerne nevídane a strmo dolu. Podľa viacerých zdrojov poklesla spotreba elektrickej energie medziročne až o viac než 10 %. Ukazujú to okrem iného dáta zaťaženia elektrickej siete, ale aj výroby a spotreby elektriny. Pokles spotreby bol celoeurópsky a jeho dôsledkom bol aj prepad cien elektrickej energie.

Ako to padlo u nás?

Pokles najlepšie vidieť na medziročných ukazovateľoch výroby a najmä spotreby elektrickej energie v MWh:

Výroba Spotreba Medziročný pokles spotreby
marec 2019 2 712 430 2 687 764
marec 2020 2 631 193 2 586 338 101 426
apríl 2019 2 201 235 2 427 352
apríl 2020 2 151 484 2 141 844 285 508
máj 2019 2 513 184 2 470 039
máj 2020 2 184 523 2 185 928 284 111

V letných „ uvoľnených“ mesiacoch čísla spotreby mierne rástli, ale naozaj mierne, naviac v rámci letného režimu so všeobecne nižšou spotrebou. 

Viete…

… že celkový objem prenesenej energie v slovenskej prenosovej sústave bol v roku 2019 31 394, 915 GWh? Celková výroba bola na Slovensku v objeme 28 609 594 MWh, spotreba dosiahla 30 309 182 MWh. V roku 2020 boli mesačné objemy od polovice marca rádovo nižšie ako v minulom roku.

Skrachujú naše elektrárne?

Aj takéto otázky sa riešia nielen v médiách, ale vraj aj vo vláde. Pozitívna správa je, že našim elektrárňam sa ešte pred koronakrízou podarilo predať pomerne vysoký objem elektriny. Elektrárne sú stále v zisku, ale majú aj vysoko naakumulovaný dlh. V zasvätených kuloároch sa údajne skôr diskutuje o ďalšej zmene vlastníckej štruktúry elektrární. Zrejme aj v súvislosti s obrovskými nákladmi na stále nedokončenú dostavbu Mochoviec.

Energetika a v rámci nej aj výroba elektrickej energie patrí aj na Slovensku ku kľúčovým, strategickým odvetviam. Podľa zatiaľ avizovaných informácií sa súčasná vláda pokúsi získať zásadnejšiu kontrolu aj nad výrobou elektrickej energie v našej krajine.

Zmena od 1. apríla

Zvyšovanie cien, respektíve  zmenu v súvislosti s “uprataním” sadzieb avizovali dvaja z distribútorov už k 1. januáru, termín však bol posunutý na 1. apríl 2021. Zmena sa týka časti spotrebiteľov, takzvaných “kúrenárov” na strednom a východnom Slovensku. Tí využívali zvýhodnenú tarifu a využívali elektrickú energiu najmä na kúrenie, čo je historický a voči ostatným odberateľom nespravodlivý relikt. 

SSD a VSD proaktívne oslovovali tisíce odberateľov so sadzbami D8 a D5 s odporučením, aby do 1. apríla prešli  na iný tarif alebo optimalizovali odber výmenou ističov. Celú zmenu pozorne sleduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Odporúčanie preveriť zaradenie do správnej sadzby u svojho dodávateľa v tejto súvislosti platí pre všetkých odberateľov.

Bude spotreba rásť?

Nárast spotreby je dnes viac než žiadúci. Podľa makroekonómov je spotreba – nielen elektrickej energie – jeden z kľúčových “ťahúňov” reštartu ekonomiky v časoch krízy. Potvrdilo sa to aj počas minuloročného krátkeho letného uvoľnenia drakonických opatrení. Súčasná globálna hospodárska kríza je však svojím rozsahom a ekonomickými dopadmi nevídaná. V každom prípade ťažko skúšanej ekonomike pomôže samozrejme aj to, keď sa postupne aj spotreba elektrickej energie dostane do predkrízových čísel. V optimistickom scenári najskôr v polovici roku 2022. Držme si všetci palce.

 

Zdroje:

IEA World Energy Outlook 2020 | Slovenská elektrizačná a prenosová sústava | Národná banka Slovenska | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Energetický trh

 • Prichádza revolúcia v ukladaní energie?

  27. 11. 2023
 • Dopyt po rope, plyne a uhlí dosiahne vrchol do roku 2030

  Dopyt po fosílnych palivách dosiahne vrchol do roku 2030

  24. 10. 2023
 • Zdieľanie elektrickej energie: očakávania a realita v praxi

  18. 10. 2023
 • Vývoj (aj predikcia) spotreby energie za posledných 50 rokov

  28. 7. 2023