Je dnes priemysel 4.0 európskou prioritou?

3,5 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Takmer 15 rokov je vo svete ekonomiky a priemyslu definovaný pojem priemysel 4.0. Ide prakticky o prípravu všetkých oblastí priemyslu a ekonomiky na 4. priemyselnú revolúciu. Je priemysel 4.0 stále v Európskej únii prioritou? Ako sme na tom na Slovensku? Vidíme aspoň na chrbty lídrov alebo sme niekde na chvoste 4.0 pelotónu?

Prečo priemysel 4.0?

Pojem INDUSTRIE 4.0 prvýkrát použili v Nemecku už v roku 2006, keď odštartovali štátnu High-tech stratégiu. Celonárodný koncept spojil kľúčových technologických a inovatívnych hráčov. Nemeckí lídri rozpoznali zásadný význam 4. priemyselnej revolúcie. Za 14 rokov vypracovali 10 Future projektov. Tie tvoria Akčný plán High-tech stratégie, Industrie 4.0 je jeho súčasťou.

Ako sme na tom doma?

Štátna koncepcia Inteligentný priemysel pre Slovensko z dielne Ministerstva hospodárstva je na papieri od roku 2016. Autori sa netaja inšpiráciami z nemeckej, rakúskej a aj českej koncepcie. Hlavnou myšlienkou je transformácia tradičného priemyslu na priemysel nového, moderného typu. S dôrazom na to, aby bol schopný fungovať v slovenských podmienkach. Experti z Ministerstva hospodárstva prizvali k tvorbe 40-stránkovej koncepcie aj osobnosti z podnikateľskej, akademickej a výskumnej sféry. Koncepcia predpokladala aj vznik multidisciplinárneho riadiaceho orgánu a akčného plánu na implementáciu. V roku 2019 uzrela svetlo sveta Stratégia digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030.

Aká je kľúčová priorita v našom sektore?

Microstep HDO je jedným zo zakladajúcich členov združenia IBN – INDUSTRY BUSINESS NETWORK 4.0. spájajúceho lídrov stratégie Industry 4.0. V našom priestore pôsobenia vnímame najmä potrebu automatizovania komunikácie systémov pre manažovanie energií v priemysle s obchodnými platformami dodávateľov energií. 

A čo bratia Česi?

Pražská vláda rovnako v roku 2016 schválila iniciatívu Průmysl 4.0. Pripravilo ju Ministerstvo průmyslu a obchodu a má presne definovaný stav, ciele a priority. Základný dlhodobý cieľ je udržať a posilniť konkurencieschopnosť Českej republiky v dobe nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie. To, že téma napriek korone za našimi západnými hranicami žije, aktuálne potvrdil Svaz průmyslu a dopravy. Sympatická iniciatíva Cena za Průmysl 4.0 by mohla byť inšpiráciou aj pod Tatrami. A práve vyzdvihnutie inšpiratívnych projektov a firiem je jedným z cieľov tohto počinu. Okrem toho má cena spopularizovať český priemysel ako moderný a inovatívny.

Aké sú prognózy?

Už niekoľko rokov prechádza svetová ekonomika, hospodárstvo rozsiahlymi a ďalekosiahlymi zmenami. Sú porovnateľné s tými, ktoré priniesli doterajšie priemyselné revolúcie. Globálna koronakríza môže paradoxne zmeny urýchliť. V dobe rastu po kríze budú lídrami tí, ktorí sú pripravení už dnes. Podľa expertov by mohol priemysel 4.0 po koronakríze rozbehnúť globálnu ekonomiku podobne ako rozvoj využívania internetu a digitálnych technológií koncom 90. rokov. Nová priemyselná stratégia Európskej komisie má pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou silou „dvojakej transformácie“. Smerom ku klimatickej neutralite a k dosiahnutiu postavenia globálneho lídra v oblasti digitálnych technológií.  

Záchrana ekonomiky je v jej progrese?

Jednoznačne. Doposiaľ nevídaný rozpočet a záchranný balík Európskej únie súvisiaci s dôsledkami koronakrízy je nastavený prezieravo. V prioritách nechýba ani podpora investícií práve do inovatívnych oblastí. Lídri krajín únie v čase písania tohto článku začínajú rokovať o konkrétnostiach 750 miliardového záchranného balíka.

Zdroje:

Európska komisia / Európsky parlament / Slovenská akadémia vied / Ministerstvo hospodárstva SR / Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Revolúcia 4.0

 • Prichádza revolúcia v ukladaní energie?

  27. 11. 2023
 • Rozhovor: Čo by nám mohla priniesť umelá inteligencia v roku 2030

  15. 6. 2023
 • priemysel 4.0 vo svete

  Ako funguje priemysel 4.0 vo svete

  15. 8. 2020
 • Čo je to vlastne priemysel 4.0?

  1. 4. 2020