Vývoj solárnej energie vo svete

5,6 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Celosvetová kapacita fotovoltaických zariadení (FV) prešla za posledné dve desaťročia výraznou transformáciou. Údaje z rôznych súborov údajov poukazujú na výrazný nárast využívania solárnej energie v mnohých krajinách a regiónoch, ktorý je spôsobený technologickým pokrokom, znižujúcimi sa nákladmi a aktívnymi vládnymi politikami. Tento prudký nárast kapacity fotovoltaických zariadení nie je len dôkazom rastúceho významu obnoviteľných zdrojov energie, ale aj odrazom celosvetového úsilia o boj proti klimatickým zmenám a zníženie závislosti od fosílnych palív. Podrobné skúmanie týchto súborov údajov odhaľuje kľúčové trendy, regionálnych lídrov a kľúčovú úlohu hospodárskych skupín pri poháňaní sektora solárnej energie vpred. Táto analýza zdôrazňuje dynamický a rýchly vývoj solárnej energie ako jedného zo základných pilierov udržateľného rozvoja.

Súbory údajov odhaľujú dramatický nárast globálnej kapacity fotovoltaických elektrární za posledné dve desaťročia. V roku 2000 bola svetová kapacita solárnej energie približne 6,31 GW. Do roku 2022 sa tento údaj vyšplhal na približne 5465,76 GW, čo znamená viac ako 800-násobný nárast. Medzi významné míľniky patrí fáza rýchleho rastu, ktorá sa začala okolo roku 2009, keď sa kapacita zvýšila zo 135,01 GW na 238,60 GW len za jeden rok. Rast exponenciálne pokračoval aj v roku 2010, pričom v roku 2015 dosiahla kapacita 1232,31 GW a do roku 2019 3081,45 GW. Tento dramatický nárast odráža zvýšené investície, technologický pokrok a podporné politiky v rôznych krajinách. Prijímanie solárnej energie bolo poháňané klesajúcimi nákladmi na solárne panely, vyššou účinnosťou a celosvetovým tlakom na znižovanie emisií uhlíka a boj proti zmene klímy. Tento trend ukazuje, že solárna energia sa stáva hlavným zdrojom energie, ktorý má zásadný význam pre udržateľný rozvoj na celom svete.

Ázia sa stala vedúcim regiónom v rozširovaní kapacity fotovoltaických elektrární, k čomu významne prispeli krajiny ako Čína. Ázia zaznamenala nárast kapacity o približne 619,89 GW. Úloha Číny je obzvlášť pozoruhodná, s individuálnym príspevkom približne 393 GW, čo z nej robí najväčší svetový trh so solárnou energiou. Tento rast možno pripísať silným vládnym politikám, značným investíciám a rozsiahlemu zavádzaniu solárnych projektov v celom regióne. Rýchly rast podnietili iniciatívy, ako napríklad program čínskej vlády pre výkupné ceny a značné dotácie. Významne k tomu prispeli aj ďalšie ázijské krajiny ako India a Japonsko, ktoré majú rozsiahle solárne inštalácie a ambiciózne ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Táto regionálna expanzia nielenže stavia Áziu do pozície kľúčového hráča na globálnom trhu so solárnou energiou, ale tiež zdôrazňuje strategický posun kontinentu smerom k čistej energii na podporu jeho rozsiahlych a rastúcich energetických potrieb.

Krajiny s vysokými a vyššími strednými príjmami tiež zaznamenali pozoruhodný nárast solárnej kapacity. Krajiny s vysokými príjmami spoločne pridali približne 488,16 GW, zatiaľ čo krajiny s vyššími strednými príjmami prispeli približne 459,29 GW. Tieto skupiny profitovali z lepších finančných zdrojov, prístupu k technológiám a podporných politík, čo viedlo k ich významnému príspevku k celosvetovému nárastu solárnej kapacity. Európa, konkrétne Európska únia, zohrala kľúčovú úlohu s celkovým nárastom približne 200,47 GW. Angažovanosť EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie je zrejmá z rôznych iniciatív, ako je napríklad Európska zelená dohoda a ambiciózne ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Významné príspevky týchto hospodárskych skupín zdôrazňujú význam finančných a technologických možností pri podpore zavádzania obnoviteľných zdrojov energie. Tieto krajiny sú príkladom svojich progresívnych energetických politík, značných investícií do infraštruktúry obnoviteľných zdrojov a úsilia o prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, vďaka čomu sa stali lídrami v celosvetovom prechode na udržateľné energetické riešenia.

Pokrok Slovenska v oblasti solárnej fotovoltaickej kapacity je síce pozoruhodný, ale zaostáva za susednými krajinami, ako sú Maďarsko, Rakúsko a Česká republika. Podľa najnovších údajov dosiahlo Slovensko celkovú kapacitu solárnej energie približne 6,36 GW. Pre porovnanie, Rakúsko dosiahlo 17,06 GW, čo svedčí o jeho významných investíciách a pokroku v oblasti infraštruktúry solárnej energie. Česká republika vedie medzi týmito krajinami s kapacitou 27,76 GW, čo odráža jej skoré prijatie a trvalý rast solárnych zariadení. Maďarsko s celkovou kapacitou 11,11 GW predstihlo aj Slovensko, čo svedčí o silnejšej politike a finančnej podpore rozvoja solárnej energie. Napriek týmto rozdielom Slovensko neustále zvyšuje svoju solárnu kapacitu vďaka rastúcemu povedomiu a podporným vládnym politikám. Aby však Slovensko dobehlo svojich susedov, možno bude musieť urýchliť investície a realizáciu projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, aby posilnilo svoju infraštruktúru solárnej energie a výraznejšie prispelo k regionálnym cieľom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Vývoj trhu so solárnou energiou v kocke

Údaje o celosvetovom raste kapacity fotovoltaických elektrární vytvárajú presvedčivý obraz sveta, ktorý rýchlo prijíma riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. S výrazným nárastom kapacity, najmä v regiónoch, ako je Ázia, a medzi krajinami s vysokými a vyššími strednými príjmami, je trend smerom k solárnej energii jasný a silný. Výrazné investície, podporné politiky a technologické inovácie, ktoré sú hnacou silou tohto rastu, svedčia o globálnom záväzku prejsť na čistejšie zdroje energie. Keďže slnečná energia naďalej zvyšuje svoj podiel v globálnom energetickom mixe, pripravuje cestu pre udržateľnejšiu a odolnejšiu energetickú budúcnosť. Tento transformačný posun nielenže rieši naliehavé environmentálne problémy, ale zároveň vytvára podmienky pre ďalší pokrok v technológiách obnoviteľných zdrojov energie a ich širšie zavádzanie na celom svete.

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Energetický trh,Zaujímavosti

 • Veľké blackouty v Európe za posledných 25 rokov

  2. 7. 2024
 • Vzácne suroviny sa stavajú ešte vzácnejšími v dobe energetického prechodu

  21. 5. 2024
 • Prichádza revolúcia v ukladaní energie?

  27. 11. 2023
 • Dopyt po rope, plyne a uhlí dosiahne vrchol do roku 2030

  Dopyt po fosílnych palivách dosiahne vrchol do roku 2030

  24. 10. 2023