Vývoj (aj predikcia) spotreby energie za posledných 50 rokov

3,5 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa spotreba primárnej energie medzi rokmi 1973 a 2019 zvýšila z 6 100 na približne 14 500 miliónov ton ropného ekvivalentu. To zodpovedá celkovému nárastu o 137% alebo v priemere o 1,9% ročne. V dôsledku pandémie covidu19 v rokoch 2019 až 2020 celosvetovo klesla výroba aj export, čo následne viedlo k prudkému poklesu spotreby primárnej energie o 3,8%. Vo vzťahu k tu uvažovanému obdobiu od roku 1965 do roku 2020 ide o jednoznačne najväčší pokles. Okrem toho dodávka primárnej energie počas tohto obdobia klesla iba päťkrát a vzrástla 51-krát.

Čo je primárna energia?

To, čo vyzerá ako jednoduchá matematika a teda sčítanie vyrobenej energie zo všetkých rôznych zdrojov nie je v skutočnosti vôbec jednoduché. Primárnou energiou rozumieme totiž to všetky prírodné zdroje energie v ich pôvodnej a nezmenenej forme. Inými slovami všetky tie, ktoré sú v prírode dostupné predtým, ako sa táto energia premení na sekundárnu energiu napr. aj elektrinu či vykurovací olej.

Energetický sektor rozlišuje v detailnom pohľade rôzne stupne, ktoré siahajú od zdroja primárnej energie, cez spracovanie, skladovanie a prepravu vo forme sekundárnej energie, až po jej výrobu a spotrebu ako konečnej energie. Keď sa sekundárna energia (napr. elektrina) dostáva ku konečnému užívateľovi, nazýva sa užitočná alebo konečná energia. Medzi týmito krokmi resp. počas tejto cesty prirodzene dochádza k únikom energie. Medzi hlavné zdroje primárnej energie patria:

 • Vietor
 • Slnko
 • Voda
 • Teplo Zeme
 • Biomasa
 • Fosílne palivá
 • Rádioaktívne horniny

Vývoj svetovej spotreby primárnej energie

V priebehu posledných 50 rokov sme svedkami dramatickej transformácie globálnej spotreby primárnej energie a zdrojov, ktoré ju poháňajú. Svet za toto obdobie prešiel zásadnými zmenami. Interaktívny graf nižšie sa zameriava umožňuje detekovať a sledovať evolúciu od fosílnych palív po nové udržateľnejšie zdroje resp.  vzrastajúcu dôležitosť obnoviteľných zdrojov energie, ktoré umožnil technologický pokrok

Ako to bolo v roku 2022

Energetická politika a potreby sa neustále menia, a to sa odráža aj v zdrojoch, z ktorých čerpáme elektrinu. Svet sa usiluje o prechod k udržateľnejším a ekologickejším alternatívam, no stále ešte závisí na tradičných fosílnych palivách. V grafe nižšie sa tieto slová priamo potvrdzujú.

Po oživení o 5,7 % v roku 2021 sa rast globálnej výroby energie spomalil v roku 2022 na +2,3 % , čím sa vrátil na priemernú mieru rastu v rokoch 2010 – 2019 (+2,5 % ročne). Analýza, ktorú zverejnil nezávislý think-tank Ember hovorí, že v roku 2022 až 12 % svetovej energie pochádzalo zo slnečnej a veternej energie, čo je pomerne prudký nárast oproti 10 % celosvetovej výroby elektriny v roku 2021.

Solárna energia bola tiež najrýchlejšie rastúcim zdrojom elektriny už 18. rok po sebe, pričom medziročne vzrástla o 24 % a čo zodpovedá elektrine dostatočnej na pokrytie ročného dopytu v Južnej Afrike.

Interaktívny graf vyššie ukazuje fascinujúci pohľad do budúcnosti, kde sa prostredníctvom pokročilých technológií a analýz predikcií snažía odhaliť, akým smerom sa bude uberať spotreba energie do roku 2050. Tieto prognózy nám ukazujú dynamický vývoj energetického priemyslu, ktorý je ovplyvňovaný ekonomickými, environmentálnymi a technologickými faktormi.

Avšak treba si uvedomiť, že predikcie sú len odhady založené na aktuálnych dátach a trendoch, a preto sú náchylné na zmenu v závislosti od budúcich udalostí a inovácií. Aby sme dosiahli udržateľný energetický profil do roku 2050, je dôležité pokračovať v investíciách do obnoviteľných zdrojov energie, energetických účinnosti a technologických prelomov. Iba týmto spôsobom budeme môcť minimalizovať environmentálny dopad a zabezpečiť stabilnú energetickú budúcnosť pre našu planétu.

Ohodnoťte náš článok
5/5 (2)
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Budúcnosť,Energetický trh

 • Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie

  Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie.

  3. 1. 2024
 • Prichádza revolúcia v ukladaní energie?

  27. 11. 2023
 • Dopyt po rope, plyne a uhlí dosiahne vrchol do roku 2030

  Dopyt po fosílnych palivách dosiahne vrchol do roku 2030

  24. 10. 2023
 • Zdieľanie elektrickej energie: očakávania a realita v praxi

  18. 10. 2023