ICS-01

XENERGIE

je produktový rad riešení pre podporu obchodovania s energiami. Riešenie XENERGIE je modulárna pracovná platforma pre účastníkov trhu s energiami. Riešenie XENERGIE integruje komoditné a nekomoditné produkty. Riešenie XENERGIE má plnú lokalizáciu pre napojenie na trhy s energiami v EÚ. Aplikácie a moduly produktového radu XENERGIE spĺňajú požiadavky na unbundling, spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a ochranu údajov v súlade s nariadením GDPR. Riešenie XENERGIE je vysoko výkonná a stabilná platforma pre zabezpečenie kritických procesov v korporátnom prostredí. Riešenie XENERGIE je výhodné aj pre vznikajúcich obchodníkov s energiami.

XENERGIE pre trading a obchod

správa kontraktov, reporting, prepojenie na burzu, predikcie, typové diagramy, tarifné schémy, cenové krivky, nominácie, podporné služby, krátkodobé obchodovanie

XENEGRIE pre manažovanie dát a bilancovanie

správa kmeňových a profilových dát, technické predikcie, predikčné modely, agregácia dát, reporting, výpočty nad časovými radami v reálnom čase, náhradné hodnoty, dopočty

XENERGIE pre fakturáciu koncových odberateľov

správa zmlúv, cenníky a produkty, tarify, platobné kalendáre, komunikácia s bankami, komunikácie s prevádzkovateľmi distribučných sústav , komunikácie s operátorom trhu, prepojenie na účtovníctvo, vedľajšia účtovná kniha, reporting, saldo konto

XENERGIE pre hromadnú obsluhu zákazníkov

komplexná podpora riadenia procesov obsluhy koncových odberateľov, prostredie pre back office, reporting, dokument manažment, oceňovanie, napojenie na CRM

XENERGIE pre predikcie

Technické predikcie, produkčné predikcie s garanciou doby výpočtu a presnosti, expertné prostredie pre ladenie predikčných modelov

XENERGIE pre optimalizáciu

Optimalizácia cien, optimalizácia portfólia produktov

KONTAKT

+421 2 322 77 400

info@microstep-hdo.sk

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava

Close Menu