Solutions2022-01-11T20:51:29+01:00

SOLUTIONS

Vyvíjame a dodávame celé komplexné riešenia, nielen samostatné programy a aplikácie. Všetko, čo robíme má 4 S: Solutions, Smart, Success, a Safety. Vyvíjame a dodávame inteligentné, úspešné a bezpečné riešenia. Tri vzájomne prepojiteľné produktové rady nášho portfólia XENERGIE, XAURON a VARIOSTEP tvoria komplexnú sústavu riešení so službami licenčnej a prevádzkovej podpory.

Produktový rad XENERGIE je vyvinutý a určený pre potreby obchodníkov s energiami a dodávateľov energií. Modulárna pracovná platforma integruje komoditné aj nekomoditné produkty s plnou lokalizáciou pre napojenie na trhy s energiami krajín EÚ.

Produktový rad XAURON sa uplatňuje v distribučných spoločnostiach. Tvorí ho komplexné prostredie riadenia záťaže a výroby elektrickej energie s viacúrovňovou architektúrou. XAURON riadi záťaž v distribučnej sieti, monitoruje distribučný systém a umožňuje operatívne zásahy.

Produktový rad VARIOSTEP je komplexný systém pre zber dát, komunikáciu, monitorovanie, automatizáciu a riadenie energetického hospodárstva. Je určený na nasadenie v priemyselnom prostredí aj pre systémy akumulácie energie a obnoviteľné zdroje energií.

Naše komplexné meracie, komunikačné a riadiace systémy nachádzajú uplatnenie v rôzne zameraných firmách, pôsobiacich v segmentoch energetiky, teplárenstva a priemyslu. Riešenia z nášho portfólia spoľahlivo, inteligentne a bezpečne slúžia vo viacerých sofistikovaných oblastiach pri výrobe, ale aj distribúcii elektrickej energie, automatizácii riadenia výroby či spracovaní meraných dát.

Súčasťou našich komplexných a originálnych riešení je aj jedinečný outsourcing procesov, ktorý súvisí s obsluhou aj posledného článku distribučného reťazca: koncových odberateľov energií. Vývoj, inovácie a zdokonaľovanie našich unikátnych komplexných riešení sú našou reakciou na nevyhnutnú modernizáciu energetiky. Vysoko si vážime každú jednu príležitosť a výzvu, ktorú naša spoločnosť za takmer 30 rokov existencie dostala a tešíme sa na všetky ďalšie, ktoré sú pred nami. Všetky naše produktové platformy sú otvorené implementácii požiadaviek klientov aj tých špecifických.

Spoznajte naše produkty

Xenergie

Xauron

Variostep

Náš magazín

V našom magazíne pripravujeme pre vás zaujímavý obsah, ktorý sa venuje najmä témam v ktorých sa cítime ako ryba vo vode. Nájdete v ňom aj aktuálne firemné novinky a výstupy z konferencii na ktorých sme sa zúčastnili. Ďakujeme za priazeň.

Náš prvý workshop v roku 2023

Nový rok sme začali s úplne novým prístupom k našim zákazníkom a obchodným partnerom. Hneď v úvode roka sme predstavili sériu podujatí, na ktorých sa budeme ven ...

Navštívili sme medzinárodný veľtrh v Plovdive

V týždni od 19. 9. 2022 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu v Plovdive v Bulharsku. Čo sme si pre zúčastnených pripravili a ako to celé prebiehalo?   ...

Zúčastnili sme sa na konferencii CIRED v Srbsku

12. 9. 2022 sme sa zúčastnili na konferencii CIRED v Srbsku. Táto konferencia trvala do 16. 9., kde sme mali možnosť zapojiť sa do programu a obohatiť všetkých ...

Absolvovali sme seminár organizovaný AKU-BAT CZ

September bol pre nás mesiac plný seminárov, vzdelávania a zbierania nových poznatkov. Tieto vedomosti nielen získavame, ale ich aj posúvame ďalej. Na pražskom ...

Go to Top