Solutions2022-01-11T20:51:29+01:00

SOLUTIONS

Vyvíjame a dodávame celé komplexné riešenia, nielen samostatné programy a aplikácie. Všetko, čo robíme má 4 S: Solutions, Smart, Success, a Safety. Vyvíjame a dodávame inteligentné, úspešné a bezpečné riešenia. Tri vzájomne prepojiteľné produktové rady nášho portfólia XENERGIE, XAURON a VARIOSTEP tvoria komplexnú sústavu riešení so službami licenčnej a prevádzkovej podpory.

Produktový rad XENERGIE je vyvinutý a určený pre potreby obchodníkov s energiami a dodávateľov energií. Modulárna pracovná platforma integruje komoditné aj nekomoditné produkty s plnou lokalizáciou pre napojenie na trhy s energiami krajín EÚ.

Produktový rad XAURON sa uplatňuje v distribučných spoločnostiach. Tvorí ho komplexné prostredie riadenia záťaže a výroby elektrickej energie s viacúrovňovou architektúrou. XAURON riadi záťaž v distribučnej sieti, monitoruje distribučný systém a umožňuje operatívne zásahy.

Produktový rad VARIOSTEP je komplexný systém pre zber dát, komunikáciu, monitorovanie, automatizáciu a riadenie energetického hospodárstva. Je určený na nasadenie v priemyselnom prostredí aj pre systémy akumulácie energie a obnoviteľné zdroje energií.

Naše komplexné meracie, komunikačné a riadiace systémy nachádzajú uplatnenie v rôzne zameraných firmách, pôsobiacich v segmentoch energetiky, teplárenstva a priemyslu. Riešenia z nášho portfólia spoľahlivo, inteligentne a bezpečne slúžia vo viacerých sofistikovaných oblastiach pri výrobe, ale aj distribúcii elektrickej energie, automatizácii riadenia výroby či spracovaní meraných dát.

Súčasťou našich komplexných a originálnych riešení je aj jedinečný outsourcing procesov, ktorý súvisí s obsluhou aj posledného článku distribučného reťazca: koncových odberateľov energií. Vývoj, inovácie a zdokonaľovanie našich unikátnych komplexných riešení sú našou reakciou na nevyhnutnú modernizáciu energetiky. Vysoko si vážime každú jednu príležitosť a výzvu, ktorú naša spoločnosť za takmer 30 rokov existencie dostala a tešíme sa na všetky ďalšie, ktoré sú pred nami. Všetky naše produktové platformy sú otvorené implementácii požiadaviek klientov aj tých špecifických.

Spoznajte naše produkty

Xenergie

Xauron

Variostep

Náš magazín

V našom magazíne pripravujeme pre vás zaujímavý obsah, ktorý sa venuje najmä témam v ktorých sa cítime ako ryba vo vode. Nájdete v ňom aj aktuálne firemné novinky a výstupy z konferencii na ktorých sme sa zúčastnili. Ďakujeme za priazeň.

Pozývame vás na konferenciu LEGAL TECH FORUM

Udeľujete súhlas na prevod už raz udelených licencií medzi vašimi obchodnými partnermi? Ako máte nastavené licenčné podmienky? Znalosť technického práva je dnes ...

Pozývame vás na Energetické fórum Bratislava 2023

Radi by sme Vám predstavili našu účasť na konferencii Česko-Slovenské Energetické Fórum 2023, ktorej hlavnou témou je "Energetika v permanentnej zmene: kríza, j ...

Náš prvý workshop v roku 2023

Nový rok sme začali s úplne novým prístupom k našim zákazníkom a obchodným partnerom. Hneď v úvode roka sme predstavili sériu podujatí, na ktorých sa budeme ven ...

Navštívili sme medzinárodný veľtrh v Plovdive

V týždni od 19. 9. 2022 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu v Plovdive v Bulharsku. Čo sme si pre zúčastnených pripravili a ako to celé prebiehalo?   ...

Go to Top