Smart2022-01-11T20:49:52+01:00

SMART

Súčasťou reťazca DNA našej firmy sú 4 S: Smart, Success, Solutions, Safety. Naše riešenia sú inteligentné, úspešné a bezpečné.

Určite všetci nielen v dnešných ťažkých časoch, ale v každej etape nášho života potrebujeme pozitívnu víziu do budúcnosti. Chceme sa pod ňu aj podpísať a aktívne sa na jej realizácii podieľať. Platí to pre osobné životy, ale aj pre životy firiem.  Naša firemná vízia už pár rokov zrkadlí aktuálne výzvy: Industrie 4.0, smart grids, umelá inteligencia, strojové učenie a decentralizovaná energetika.

Je neodškriepiteľný fakt, že zažívame začiatok štvrtej priemyselnej revolúcie, nazvanej nemeckými expertmi Industrie 4.0. Jedným z charakteristických znakov jej nástupu je „smartizácia“ nášho života. Všetko – pokiaľ je to technicky a technologicky možné – sa postupne mení na smart a tento nie trend, ale nezvratný vývoj, neobchádza ani priemyselné systémy.

Naše produktové portfólio pre segmenty energetiky, teplárenstva a priemyslu tvorené troma vzájomne prepojenými produktovými radmi XENERGIE, XAURON a VARIOSTEP postupne rozširujeme o nové funkcie a moduly.

Na bezpečné prepojenie inteligentných riešení so systémom obchodovania s energiami sme vyvinuli integračnú platformu B2B MARKETSPACE. Aktívne pracujeme aj na koncepte automatizovaného prepojenia dodávateľa a odberateľa elektrickej energie. Vyvíjame aj riešenie pre agregátorov na integráciu flexibility odberných miest. Naše komplexné sofistikované riešenia už dnes používajú techniky strojového učenia so zapojením umelej inteligencie.

Snom každého vizionára je reálna realizácia jeho vízií. Ak sa poučíme z histórie, pomerne málo tých, čo s otvorenou mysľou hľadia do budúcnosti – vizionáriek a vizionárov – nemá šťastie dožiť sa realizácií svojich vízií. My to šťastie máme a postupne pracujeme na tom, aby sa naše vízie stali skutočnosťou. Ako všetci správni vizionári aj my sa tešíme z toho, že naše vízie a ich realizácia pomáhajú robiť svet lepším pre všetkých.

Spoznajte naše produkty

Xenergie

Xauron

Variostep

Náš magazín

V našom magazíne pripravujeme pre vás zaujímavý obsah, ktorý sa venuje najmä témam v ktorých sa cítime ako ryba vo vode. Nájdete v ňom aj aktuálne firemné novinky a výstupy z konferencii na ktorých sme sa zúčastnili. Ďakujeme za priazeň.

Pozývame vás na konferenciu LEGAL TECH FORUM

Udeľujete súhlas na prevod už raz udelených licencií medzi vašimi obchodnými partnermi? Ako máte nastavené licenčné podmienky? Znalosť technického práva je dnes ...

Pozývame vás na Energetické fórum Bratislava 2023

Radi by sme Vám predstavili našu účasť na konferencii Česko-Slovenské Energetické Fórum 2023, ktorej hlavnou témou je "Energetika v permanentnej zmene: kríza, j ...

Náš prvý workshop v roku 2023

Nový rok sme začali s úplne novým prístupom k našim zákazníkom a obchodným partnerom. Hneď v úvode roka sme predstavili sériu podujatí, na ktorých sa budeme ven ...

Navštívili sme medzinárodný veľtrh v Plovdive

V týždni od 19. 9. 2022 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu v Plovdive v Bulharsku. Čo sme si pre zúčastnených pripravili a ako to celé prebiehalo?   ...

Go to Top