Safety2022-01-11T20:49:05+01:00

SAFETY

Všetky naše inteligentné, úspešné a bezpečné riešenia majú 4 S: Safety, Smart, Success, Solutions.

Sme stabilný dodávateľ inteligentných, komplexných a bezpečných riešení pre oblasť energetiky, priemyselnej automatizácie a informačných systémov. Vyvíjame, používame a dodávame bezpečné riešenia v maximálnom súlade so štandardami.

Naše sofistikované portfólio navzájom prepojiteľných produktových radov XENERGIE, XAURON a VARIOSTEP doslova vyžaduje špičkový systém riadenia informačnej bezpečnosti. Kladieme dôraz aj na ekológiu a máme pod kontrolou aj environmentálne dopady všetkých našich činností. Aj preto sme vybudovali systém manažmentu kvality a environmentu s normami a štandardami ISO 9001:2015 a 14001:2015.  Naše aplikácie spĺňajú aj kritériá bezpečnosti a ochrany údajov, samozrejme, zosúladené s európskym nariadením o GDPR.

Dnes, v časoch rozbiehajúcej sa 4. priemyselnej revolúcie, definovanej v stratégii Industrie 4.0, sa kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť dát a údajov. Smerujeme totiž postupne k vytváraniu prepojenosti v sieťových priemyselných zoskupeniach. Časom budeme budovať inteligentné továrne a vývoj smeruje až k inteligentnému priemyslu. Informačná bezpečnosť je nevyhnutnou súčasťou stratégiu Industrie 4.0.

Experti predpokladajú, že po skončení koronakrízy by mohla práve stratégia Industrie 4.0 pomôcť rozbehnúť globálnu ekonomiku. Dokonca podobne, ako začiatkom 90. rokov minulého storočia globálne naštartoval rozvoj IT priemyslu nástup využívania internetu a s ním súvisiacich technológií. Lídrami ekonomického rastu po kríze budú všetci, ktorí sú pripravení už dnes.

Za už takmer 30 rokov existencie firmy sa nám vždy podarilo správne natočiť kompas a vieme, že naša loď pláva správnym smerom. Microstep HDO patrí medzi zakladajúcich členov združenia spájajúceho lídrov stratégie Industry 4.0, nazvaného IBN – INDUSTRY BUSINESS NETWORK 4.0.

Spoznajte naše produkty

Xenergie

Xauron

Variostep

Náš magazín

V našom magazíne pripravujeme pre vás zaujímavý obsah, ktorý sa venuje najmä témam v ktorých sa cítime ako ryba vo vode. Nájdete v ňom aj aktuálne firemné novinky a výstupy z konferencii na ktorých sme sa zúčastnili. Ďakujeme za priazeň.

Náš prvý workshop v roku 2023

Nový rok sme začali s úplne novým prístupom k našim zákazníkom a obchodným partnerom. Hneď v úvode roka sme predstavili sériu podujatí, na ktorých sa budeme ven ...

Navštívili sme medzinárodný veľtrh v Plovdive

V týždni od 19. 9. 2022 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu v Plovdive v Bulharsku. Čo sme si pre zúčastnených pripravili a ako to celé prebiehalo?   ...

Zúčastnili sme sa na konferencii CIRED v Srbsku

12. 9. 2022 sme sa zúčastnili na konferencii CIRED v Srbsku. Táto konferencia trvala do 16. 9., kde sme mali možnosť zapojiť sa do programu a obohatiť všetkých ...

Absolvovali sme seminár organizovaný AKU-BAT CZ

September bol pre nás mesiac plný seminárov, vzdelávania a zbierania nových poznatkov. Tieto vedomosti nielen získavame, ale ich aj posúvame ďalej. Na pražskom ...

Go to Top