Radi by sme Vám predstavili našu účasť na konferencii Česko-Slovenské Energetické Fórum 2023, ktorej hlavnou témou je „Energetika v permanentnej zmene: kríza, jadro a zdieľanie“. Táto významná udalosť v oblasti energetiky bude hostiť najvýznamnejších predstaviteľov z odboru a bude sa zaoberať súčasnými a budúcimi výzvami v energetickom sektore.

Ako partner konferencie sme hrdí, že sme súčasťou tohto podujatia, kde budete môcť spoznať aj naše produkty a služby, ktoré sú zamerané na energetický sektor. Taktiež sa tešíme na možnosť nadviazať nové kontakty a stretnúť sa so zástupcami ostatných spoločností a diskutovať o aktuálnych výzvach, ktoré riešime v oblasti energetiky.

Konferencia Česko-Slovenské Energetické Fórum 2023 je skvelou príležitosťou pre nás, aby sme sa spoločne zapojili do diskusie o budúcnosti energetického sektoru a prispeli k jeho rozvoju. Veríme, že naša účasť na tomto podujatí nám umožní získať nové poznatky, nadviazať dôležité kontakty a posilniť našu pozíciu na trhu.

Pre viac informácií o konferencii a jej programe, navštívte prosím stránku http://cskonferencia.sk/#o-konferencii. Tešíme sa na stretnutie s Vami na konferencii Česko-Slovenské Energetické Fórum 2023!