VARIOSTEP

je produktový rad pre riadenie a manažovanie energií. Aplikácie a moduly produktového radu VARIOSTEP sú určené pre nasadenie v priemyselnom prostredí. Riešenie VARIOSTEP tvoria aplikácie, zariadenia a komplexy zostavené pre individuálne funkcie. Riešenie VARIOSTEP ponúka škálovateľný SW a modulárny HW vhodný pre zber dát, monitorovanie a riadenie energetického hospodárstva.

VARIOSTEP pre monitorovanie distribučných trafostaníc

RTU jednotky, 3G/LTE komunikačné moduly, zber dát z kvalitometrov a elektromerov, zabezpečenie komunikácie SCADA, záznam udalostí, diaľkové ovládanie

VARIOSTEP pre riadenie vysielačov HDO

Riadenie frekvenčných meničov, integrácia do riadiaceho systému rozvodne, prepojenie na centrálu riadenia záťaže, diaľková manipulácia a blokády, modulárna koncepcia pre rôzne napäťové hladiny

VARIOSTEP pre zber dát z meračov energií

Koncentrátory, záznam udalostí, odčítanie registrov, off-line dáta, konverzia protokolov

VARIOSTEP pre bilancovanie energií v reálnom čase

Zber dát z meračov a záznam v časových radov, agregácie hodnôt, náhradné hodnoty, automatizovaná bilancia, odovzdávanie výstupov do DWH, napojenie na BI nástroje

VARIOSTEP pre riadenie flexibility odberných miest

Riadenie odberu energií, kalendárové funkcie, riadenie odberu dobíjacích staníc

VARIOSTEP pre budovanie energetických dispečingov

HMI nástroje, SCADA funkcie

KONTAKT

+421 2 322 77 400

info@microstep-hdo.sk

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava

Close Menu