MicroStep – HDO s.r.o.

Vajnorská 158

831 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 31341624, DIČ: 2020319202, IČ DPH: SK2020319202

Telefón: +421 2 322 77 400, Servisná linka: +421 2 322 77 777

E-mail: info@microstep-hdo.sk

support link: click hereClose Menu