Industry Control systems

Produktová skupina obsahuje služby v oblasti priemyselnej automatizácie. Poskytujeme služby v oblasti riadenia projektov, projekcie, inžinieringu a montážne činnosti súvisiace s uvádzaním priemyselných technológií do prevádzky. Robíme výskum a vývoj riadiacich systémov vlastnej výroby vrátene implementácie algoritmov externých partnerov.

Základné produkty ICS: Energetický manažment; Dodávky technológií na zber dát; Meracie systémy a Riadenie; Servis a dodávky technológií; Produkty ICS poskytujeme pod obchodným označením VarioStep

Close Menu