Energy Trading and Risk Management

Produktová skupina obsahuje nástroje slúžiace na podporu obchodovania na komoditnom trhu s elektrickou energiou a plynom. Zahŕňa aplikácie na správu a riadenie kontraktov, prácu s tržným rizikom a komunikáciu s autoritami trhu (burza, operátor trhu, prevádzka prenosovej sústavy).

Základné aplikácie ETRM: Contract manager; Komunikátory pre OKTE a OTE; Importér PXE/EEX; HPFC/DPFC integrované v prostredí balíkov EDM; Moduly pre REMIT a EMIR;

ETRM aplikácie poskytujeme pod obchodným označením Xenergie.

Close Menu