Embedded Systems and Electronics

Produktová skupina je zameraná na návrh, konštrukciu a výrobu elektronických modulov dosahujúcich vysokú odolnosť voči rušeniu EMC (Electromagnetic compatibility) a LVD (Low Voltage Directive).

Vývoj embedded SW je zameraný na implementáciu vlastných programových modulov na platforme Linux s real-time rozšírením.

Výrobky sú určené do nepretržitých energetických prevádzok v režime 24×7 s dôrazom na redundanciu. Vývoj SW v produktovej skupine ESE je úzko previazaný s vývojom HW a procesom riadenia frekvenčných meničov HDO.

Produktová skupina embedded systémy a elektronika (ESE) zastrešuje vývoj HW a SW určeného pre špeciálne aplikácie v oblastiach: Meranie a zber dát; Komunikačné koncentrátory; Riadenie frekvenčných meničov; Konverzia komunikačných protokolov; I/O moduly pre koncentrátory; Meracie a Linkové prevodníky; Automatické stanice a RTU (Remote Terminal Unit); Produkty ESE poskytujeme pod obchodným označením VarioStep

Close Menu