Energy Data Management

Produktová skupina obsahuje nástroje na správu dát účastníkov trhu s energiami. Základnou dátovou entitou sú hodnoty organizované do profilov s časovou značkou.

Profile Viewer pre základné technické predikcie; Profile Forecaster pre pokročilé predikcie určené pre produkčné prostredia; White Box Forecaster pre expertné predikcie určené pre analytikov a špecialistov; Základné aplikácie EDM: Profile Viewer a Manager; Report Manager; PoD Manager (Point of Delivery, miesto dodávky energie, odberné miesto); Job Manager; Inštalácie sú dodávané v podobe centrálneho dátového skladu (serverová licencia) a samostatných aplikácií (aplikačné licencie).

EDM aplikácie tiež poskytujeme pod obchodným označením Xenergie.

Close Menu