Demand Side Management

Produktová skupina obsahuje aplikácie na riadenie odberu elektrickej energie aby nedošlo k ohrozeniu stability elektrižačnej a prenosovej sústavy. Aplikácie pomáhajú zachovávať rovnováhu spotreby a výroby v sieti za pomoci využitia bonusov od prevádzkovateľa distribučnej sústavy za zvýšenie prípadne zníženie odberu elektrickej energie v tarifných časoch s možnosťou využitia HDO (Hromadného diaľkového ovládania) na odberných miestach.

Základné produkty DSM: Xauron server HDO centrály a TF (telegramový) server; HDO terminálová aplikácia a WEB portál; Zákaznícky systém pre dodávateľov energií na viactarifnú fakturáciu; Aplikácie na riadenie odberového maxima v priemyselných areáloch; Load modeler pre modelovanie kapacitných charakteristík bilančných skupín;

Xauron server pre HDO poskytujeme pod obchodným označením XENERGIE.

Close Menu