Customer Information Systems

Produktová skupina CIS je univerzálna platforma pre flexibilnú prácu s viacerými druhmi energetických komodít a nekomoditných produktov a služieb.

Obsahuje modulárny zákaznícky systém slúžiaci dodávateľom na obsluhu zákazníkov z oblasti Domácnosti a Podnikateľov v segmentoch Maloodber a Veľkoodber.

Ide o komplexný modulárny nástroj poskytujúci plnú podporu obsluhy zákazníkov od akvizície, evidenciu a zmien zmluvných údajov, fakturáciu, účtovníctvo, upomínanie, vymáhanie pohľadávok, až po podporu pre súdne vymáhanie.

Výhodou nášho riešenia je možnosť prispôsobenia systému potrebám a stratégiám konkrétneho dodávateľa.

Všetky komoditné a nekomoditné produkty je možné spravovať v jednom systéme.

Základné funkcie systému CIS:

  • Akvizícia a Oceňovanie
  • Správa zákazníckeho kmeňa
  • Billing, Účtovníctvo, Pohľadávky a Upomínanie
  • Správa dát, Analytika, Hodnotenie služby a Reporting
  • Call centrum, Zákaznícky portál a WEB

V súčasnosti moduly umožňujú implementovanie procesov hromadnej obsluhy koncových odberateľov pre región SK a CZ. Riešenia poskytujeme v nasledovných formách:

  • Dodávka SW (implementácia)
  • SaaS ( Software as a Service)
  • Kompletný outsourcing procesov správy zákazníckeho kmeňa

Moduly CIS dodávame samostatne prípadne ako súčasť aplikácií ETRM a EDM.

Close Menu